ปลูกเรือนคร่อมตอ หมายถึงอะไร ? สำนวน สุภาษิตไทยที่กล่าวว่า “ปลูกเรือนคร่อมตอ” หมายถึง  (สำ) ก. กระทำสิ่งซึ่งล่วงลํ้า ก้าวก่าย หรือทับสิทธิของผู้อื่น จะโดยรู้เท่าถึงการณ์หรือไม่ก็ตาม. อ้างอิงจาก พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๕๔สำนวน ปลูกเรือนคร่อมตอ ใช้ในการเปรียบเปรยถึง กระทำสิ่งซึ่งล่วงลํ้า ก้าวก่าย ละเมิดสิทธิของผู้อื่น โดยที่ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม

ที่มาของสำนวน ปลูกเรือนคร่อมตอ ในสมัยโบราณนั้นการปลูกสร้างบ้านเรือนเป็นเรื่องที่สำคัญจะต้องทำให้ถูกหลักการต่างๆมากมายซึ่งการปลูกเรือนคร่อมตอนั้นก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำเนื่องจากว่าคนไทยมีความเชื่อว่าดอกไม้นั้นจะมีผีสางนางไม้สัมภเวสีอาศัยอยู่ทำให้เราเหมือนว่าไปบุกรุกสถานที่ของพวกเขาโดยการปลูกบ้านคร่อมไว้จึงจะทำให้เกิดสิ่งที่ไม่เป็นมงคลตามมาในภายหลังโดยในตอนนั้นอาจจะมีสิ่งที่ไม่ดีพอรบกวนคนในบ้านให้เกิดอาการเจ็บป่วยไม่สบายหรือประสบอุบัติเหตุต่างๆและบางความเชื่อก็บอกว่าตอนนั้นเปรียบเสมือนอุปสรรคที่จะคอยขัดขวางผู้คนในบ้านไม่ให้ประสบความสุขความสำเร็จใดๆและจะทำให้พบพานแต่ปัญหาและความเดือดร้อนจนไม่อาจจะทำให้มีความเจริญก้าวหน้าได้เลย
แต่ด้วยความจริงแล้วการปลูกบ้านคร่อมตอนั้นเป็นสิ่งที่ไม่สมควรทำเพราะว่าตอนนั้นจะเป็นอุปสรรคในการที่จะวางรากฐานภายในบ้านต่างๆและทำให้ยากต่อการปรับระดับพื้นให้มีความเรียบเสมอกัน รวมถึงอาจจะเป็นแหล่งกำเนิดปลวกซึ่งเป็นสัตว์ที่อาจจะเข้าไปแทะทำลายบ้านของคุณให้เสียหายอีกด้วย และอาจจะทำให้คนที่อยู่ภายในบ้านนั้นเดินสะดุดต่อหรือชนต่ออยู่บ่อยๆคือก่อนที่จะสร้างบ้านนั้นควรที่จะทำการขุดต่อแบบถอนรากถอนโคนออกให้หมดก่อน


  • ปลูก หมายถึง (๒) ก. เอาสิ่งต่าง ๆ มาปรุงกันเข้าเพื่อทำเป็นที่อยู่หรือที่พักอาศัยโดยวิธีฝังเสาลงในดิน เช่น ปลูกบ้าน ปลูกเรือน, ปลูกสร้าง ก็ว่า, โดยปริยายหมายถึง การกระทำที่คล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น ปลูกพลับพลายก.
  • เรือน หมายถึง (๑) น. สิ่งปลูกสร้างที่ยกพื้นและกั้นฝา มีหลังคาคลุม สำหรับเป็นที่อยู่, ที่อยู่
  • คร่อม หมายถึง [คฺร่อม] ก. ยืนหรือนั่งแยกขาให้ของอยู่ใต้หว่างขา, ยงโย่ให้ของอยู่ใต้ตัว เช่น เอาตัวคร่อมไว้ นอนคร่อม, เอาสิ่งของเช่นโต๊ะเก้าอี้ตั้งในอาการเช่นนั้น เช่น วางโต๊ะคร่อมกองหนังสือ, โดยปริยายหมายถึงลักษณะที่คล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น ปลูกเรือนคร่อมตอ สร้างสะพานคร่อมคลอง นั่งคร่อม ๒ ตำแหน่ง.
  • ตอ หมายถึง น. โคนของต้นไม้ที่ลำต้นถูกตัดหรือหักลงแล้ว, สิ่งบางอย่างเช่นเสาหรือหลักที่ปักไว้หรือที่ยังเหลืออยู่แต่โคนเมื่อบางส่วนถูกตัด หัก หรือกร่อนไป.

ตัวอย่างการใช้งาน สำนวน ปลูกเรือนคร่อมตอ ในประโยค

1. บางครั้งเราก็ทำสิ่งที่เป็นการล่วงเกินผู้อื่นโดยไม่ตั้งใจ เหมือนการปลูกเรือนคร่อมตอ เห็นว่าเป็นตอไม้ หรือไม่คิดว่าจะทำให้ใครเดือดร้อน จึงทำสิ่งนั้นลงไป ดังนั้นก่อนจะทำอะไรต้องคิดต้องสำรวจให้รอบคอบ เพราะอาจจะมีคนที่จะได้รับความเดือดร้อนจากการกระทำของเราโดยที่เราไม่รู้ตัว จึงควรสอบถามผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ในเรื่องนั้นเสียก่อนที่จะลงมือทำอะไร
2. การที่คุณไปจอดรถขวางหน้าบ้านของคนอื่นก็เหมือนการปลูกเรือนคร่อมตอ ระวังจะมีปัญหาบาดหมางกับเพื่อนบ้านนะ
3. เธอแอบหยิบโทรศัพท์ของเขามามารับโดยพละการ ก็เหมือนปลูกเรือนคร่อมตออยู่นะ ถ้าเขารู้เรื่องขึ้นมาเมื่อไหร่จะมีปัญหากันเปล่าๆ
4. อย่าไปจอดรถขวางหน้าบ้านของคนอื่น เพราะมันเหมือนกับ “ การปลูกเรือนคร่อมตอ ” มันอาจจะมีปัญหากับเพื่อนบ้านได้
5. ตอของสิ่งปลูกสร้าง ที่ในอดีตขุนช้างที่ปลูกบ้านคร่อมเรือนเก่าของขุนแผน สื่อไปในทางที่ว่าขุนช้างได้ก้าวล่วงสิทธิ์ของขุนแผน
6. ตอไม้ ในสมัยโบราณเชื่อกันว่า ห้ามปลูกเรือนคร่อมต่อ เพราะเชื่อว่าตอไม้มีผีสางนางไม้อาศัยอยู่ เมื่อเราไปทำการบุกรุกสถานที่ของพวกเขา โดยการปลูกบ้านคร่อมไว้ จะทำให้เกิดความเดือดร้อนในภายหลังได้
7. นายมาตั้งแผงขายของแล้วไม่บอกเจ้าของที่แบบนี้ ไม่ต่างอะไรกับปลูกเรือนคร่อมตอเลยนะ สักวันเขาอาจจะมาไล่ที่