เก็บดอกไม้ร่วมต้น หมายถึงอะไร ? สำนวนสุภาษิตไทยที่กล่าวว่า “เก็บดอกไม้ร่วมต้น” นั้นหมายถึง  (สำ) ก. เคยทำบุญกุศลร่วมกันมาแต่ชาติก่อน จึงมาอยู่ร่วมกันในชาตินี้, เด็ดดอกไม้ร่วมต้น ก็ว่า. อ้างอิงจาก พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๕๔

สำนวน เก็บดอกไม้ร่วมต้น ใช้ในการเปรียบเปรยถึงความเชื่อของคนที่ เก็บดอกไม้ร่วมต้น เคยทำบุญกุศลร่วมกันมาแต่ชาติก่อน จึงมมายุร่วมกันในชาตินี่ มีจิตผูกพันเกี่ยวเนื่องกันมาเหมือนเคย เก็บดอกไม้ร่วมต้น

ที่มาของสำนวน “เก็บดอกไม้ร่วมต้น” ในศาสนาพุทธที่เชื่อเรื่องการเวียนว่ายตายเกิด โดยจะสื่อไปในเรื่องความรัก เรื่องบุพเพสันนิวาสว่าในอดีตชาติถ้าคนเราเคยร่วมการกระทำอะไรด้วยกันอยู่เสมอๆ อาทิเช่น การเก็บดอกไม้ร่วมต้นเดียวกัน หรือ การสร้างบุญกุศลร่วมกัน ก็มีโอกาสจะได้มาพานพบกัน หรือ อยู่ร่วมกันในชาตินี้ หรือชาติหน้านั่นเอง


  • เก็บ หมายถึง ก. เอาไปหรือเอามาจากที่ เช่น เก็บผ้า เก็บผลไม้, เอาเข้าที่ เช่น เอาหนังสือไปเก็บ เอารถไปเก็บ, เอาสิ่งของที่ตกหล่นอยู่ขึ้นมา เช่น เก็บของตก, รวบรวมไว้ เช่น เก็บคะแนน, เรียกเอา เช่น เก็บค่าเช่า เก็บค่านํ้า, รักษาไว้ เช่น ห้องเก็บของ.
  • ดอกไม้ หมายถึง น. ส่วนหนึ่งของต้นไม้ที่ผลิออกจากต้นหรือกิ่ง มีหน้าที่ทำให้เกิดผลและเมล็ดเพื่อสืบพันธุ์ มีเกสรและเรณูเป็นเครื่องสืบพันธุ์
  • ร่วม หมายถึง ก. มีส่วนรวมอยู่ด้วยกัน เช่น ร่วมกิน ร่วมนอน, มีส่วนรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เช่น ร่วมใจ ร่วมสามัคคี, มีส่วนรวมในที่แห่งเดียวกัน เช่น ร่วมโรงเรียน ร่วมบ้าน ร่วมห้อง ร่วมหอ, มีส่วนรวมในภาวะหรือสถานะเดียวกัน เช่น เพื่อนร่วมชาติ มีศัตรูร่วมกัน ทำบุญร่วมญาติ ร่วมเป็นร่วมตาย ร่วมทุกข์ร่วมสุข ร่วมชะตากรรม.
  • ต้น หมายถึง น. ลำของต้นไม้, เป็นชื่อรวมทั่วไปของต้นไม้และพืชผักต่าง ๆ เช่น ต้นมะขาม ต้นสัก ต้นหญ้า ต้นผักชี ต้นข้าว, ลักษณนามว่า ต้น เช่น มะม่วงต้นหนึ่ง ผักชี ๒ ต้น.

ตัวอย่างการใช้งานสำนวน เก็บดอกไม้ร่วมต้น ในประโยค

1. อย่าไปขัดขวางความรักของทั้งคู่เลย ชาติที่แล้วพวกเขาคงเคยเก็บดอกไม้ร่วมต้น ทำบุณร่วมกันมา ชาตินี้ถึงได้มาเจอกันอีก แยกกันยังไงก็ไม่ขาด
2. มีหมอดูบอกว่าอีกไม่นานจะได้พบเจอผู้ชายมาคอยช่วยเหลือ เกื้อกูล เพราะเราเคยเก็บดอกไม้ร่วมต้นกันมาเมื่อชาติก่อน
3. ชาติก่อนเราเพียงคู่เคียง เก็บดอกไม้ร่วมต้น แต่ว่าเราสองคน ไม่สนใจ ใส่บาตรร่วมขัน ชาตินี้เราสอง เราสอง จึงต้องโศกศัลย์ รักกันชอบกัน
4. เก็บดอกไม้ร่วมต้น หมายถึง ผู้ที่เคยทำบุญร่วมกันมาตั้งแต่ชาติก่อน.
5. ทั้งสองคนคงเคย “เก็บดอกไม้ร่วมต้น” ด้วยกันในชาติภพที่แล้ว ชาตินี้จึงได้กลับมาพบกันอีก เป็นที่น่าปลื้มปิตินักหนา พอเจอหน้ากันก็รู้สึกรัก รู้สึกชอบขึ้นมาทันทีทันใด ด้วยเหตุนี้แล้ว ทั้งคู่ จึงตกลงปลงใจร่วมหอลงโรงกันในวันนี้
6. ประยุทธ นายไม่ต้องเสียใจหรอก ถือเสียว่าชาติที่แล้ว นายไม่เคย “เก็บดอกไม้ร่วมต้น” กับปารีณาในช่วงชีวิตนั้น จึงทำให้นายไม่ได้ครองรักกันกับน้องปารีณาคนสวย แต่ก็เอาเถอะผู้หญิงไม่ได้มีคนเดียวในโลก ปารีณาอาจจะไม่ใช่เนื้อคู่ของนายจริง ๆ ก็ได้
7. ความเชื่อที่ว่า “เก็บดอกไม้ร่วมต้น” นั้นฝังรากลึกในความเชื่อ และเกี่ยวโยงถึงวัฒนธรรมไทย และศาสนาพุทธ ที่เชื่อเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดมาตั้งแต่สมัยโบราณกาล แต่จะเป็นจริงหรือไม่จริงนั้น ยังไม่มีใครที่สามารถพิสูจน์ได้ แต่ว่าความเชื่อและคติของคนไทยที่เถียงไม่ได้เลยก็คือไม่เชื่ออย่าลบหลู่
8. พอเห็นหน้าน้อง พี่ก็รู้สึกถูกชะตาอย่างไรไม่รู้ เหมือนเราเคย “เก็บดอกไม้ร่วมต้น” เมื่อชาติที่แล้วเลย อย่างไรก็ตาม พี่ขอไปหาเธอที่บ้านได้ไหม