รีดเลือดกับปู หมายถึงอะไร ? สำนวนสุภาษิตไทยที่กล่าวว่า  “รีดเลือดกับปูนั้นหมายถึง” (สำ) ก. เคี่ยวเข็ญหรือบีบบังคับเอากับผู้ที่ไม่มีจะให้, หาเลือดกับปู หรือ เอาเลือดกับปู ก็ว่า. อ้างอิงจาก พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๕๔

สำนวนไทย รีดเลือดกับปูนั้นใช้ในการเปรียบเปรยถึง การบังคับเอากับผู้ที่ไม่มี การรีดนาทาเร้น เคี่ยวเข็ญให้ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกินกำลังความสามารถ หรือ  ขูดรีดเอาทรัพย์สินจนแทบหมดเนื้อหมดตัว การกระทำแบบ รีดเลือดกับปูนั้นเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้อง เพราะว่าการที่จะไปบีบบังคับเอาสิ่งที่คนอื่นไม่มีนั้น นอกจากจะไม่ได้ในสิ่งที่ต้องการแล้ว ยังจะผิดกฎหมายอาญาด้วย ซึ่งมีโทษอาจถึงติดคุกติดตารางก็เป็นได้

ที่มาของสำนวนไทยที่กล่าวว่า รีดเลือดกับปู นั้นเป็นเปรียบเปรยถึง การที่จะรีดเลือดออกจากตัวปู ซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เนื่องจากปูเป็นสัตว์ที่ไมมีเลือดสีแดง โดยจริงแล้วปูก็เป็นสัตว์ที่มีเลือดเหมือนกันกับสัตว์อื่น ๆนั่นแหละ เพียงแต่ว่าเลือดของปูนั้นไม่มีเม็ดสี สีแดงเท่านั้นเองไม่ว่าจะเป็นส่วนอวัยวะไหน เราจึงไม่เห็นเลือดสีแดง เลือดปูมีสีน้ำเงินใสๆ หรือฟ้า หรืออาจจะใสเลย เพราะส่วนประกอบของเลือดปู (รวมถึงสัตว์ขาปล้องอื่นๆอย่าง แมงดาทะเล กุ้ง แมลง) เป็น "ฮีโมไซยานิน" ซึ่งเป็นสารประกอบประเภททองแดง ต่างจากคนที่เป็น "ฮีโมโกลบิน" ซึ่งเป็นสารประกอบของธาตุเหล็ก.


  • รีด หมายถึง ก. บีบ รูด หรือทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้แผ่ กว้าง ยาว หรือเรียบ เป็นต้น ตามที่ต้องการ, กดแรง ๆ และไถเพื่อทำให้เรียบ เช่น รีดผ้า รีดใบตอง รีดกลีบบัว, บีบทำให้เป็นแผ่นหรือเป็นเส้นยาว เช่น รีดทอง รีดยาง, บีบรูดด้วยอาการเค้นเพื่อให้สิ่งที่อยู่ภายในออกมา เช่น รีดนมวัว รีดไส้หมู รีดหนอง
  • เลือด หมายถึง น. ของเหลวปรกติมีสีแดง อยู่ในหลอดเลือดและหัวใจของคนและสัตว์ ประกอบด้วยน้ำเลือดและเม็ดเลือด ส่วนที่เป็นสีแดงเกิดจากสีในเม็ดเลือดแดง สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง เช่น แมลง กุ้ง หอย เม็ดเลือดเห็นมีสีน้ำเงินจาง ๆ
  • กับ หมายถึง (ไว) น. เป็นคำที่เชื่อมคำหรือความเข้าด้วยกัน มีความหมายว่า รวมกัน เช่น ฟ้ากับดิน กินกับนอน หรือมีความหมายที่เกี่ยวข้องกัน โดยเน้นกิริยานั้นให้ชัดเจนขึ้น เป็นต้นว่า คำหนึ่งบอกเครื่องมือที่กระทำ เช่น ได้ยินมากับหู หรือบอกสถานที่ เช่น นั่งกับพื้น หรือเป็นผู้ถูกกระทำ เช่น เขาร้ายกับฉัน.
  • ปู หมายถึง (๑) น. ชื่อสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในชั้น Crustacea อันดับ Decapoda มีหลายวงศ์ หายใจด้วยเหงือก หัวและอกรวมกันเป็นลำตัว ท้องแบนพับอยู่ใต้อก เรียก จับปิ้งหรือตะปิ้ง มีรยางค์ขา ๕ คู่ คู่แรกเป็นขาก้าม พบอาศัยอยู่บนบกในน้ำจืด และทะเล เช่น ปูดำหรือปูทะเล ปูม้า ปูแสม

ตัวอย่างการใช้งานสำนวนไทยที่กล่าวว่า รีดเลือดกับปู ในประโยค

1. ภาคประชาชนภาคี สสส.บุกสรรพากรจี้หยุดรีดเลือด เก็บภาษีไม่เป็นธรรมแกนนำแฉถูกเรียกเก็บย้อนหลังกว่า 5 ล้าน ทั้งที่ทำเพื่อสังคม ไม่ใช่องค์กรแสวงหากำไร.
2. กลุ่มวัยรุ่นอันธพาลแถวบ้านกลุ่มหนึ่งวัน ๆ ไม่ยอมทำอะไร เอาแต่นั่งมั่วสุมกันอยู่ปากซอย และคอยรีดเลือดกับปู โดยเวลามีเด็กตัวเล็ก ๆ เดินผ่านจะโดยขู่เข็ญเอาเงิน ซึ่งเด็กไม่มีเงินจะให้ อยู่มาวันหนึ่งวัยรุ่นกลุ่มนี้ก็โดยตำรวจจับ เพราะมีพลเมืองดีไปแจ้งตำรวจ
3. 'ธีรรัตน์' สวน บิ๊กตู่ อาบร้อนมาก่อนไม่เกี่ยว อยู่ที่รับฟัง-เรียนรู้หรือไม่ จี้หยุดเก็บภาษีแบบรีดเลือดกับปู เหน็บ5ปี ทำจนยั่งยืน.
4. รีดเลือดกับปู. หมายความว่า เคี่ยวเข็ญหรือบังคับเอากับผู้ที่ไม่มีทางจะให้ เช่นรีดเงินจากคนที่ยากจนอยู่แล้ว เหมือนรีดเลือดเอาจากปูเพราะปูไม่มีเลือดจะให้รีด.
5. ในการทำมาหากินกระทบคนทุกกลุ่ม ในทางลึกเกี่ยวข้องกับเงินเป็นแสนล้าน ... ที่ทำมาทั้งหมดเหมือนต้องการหาเงินให้รัฐและเอกชน ซึ่งเป็นการรีดเลือดกับปูแท้ๆ.
6. กระบวนการ "รีดเลือดจากปู" หารายได้จากสัญชาติ ... เปิดช่องทางรีด "เลือดปู" ... เป็นต้น เมื่อถึงหมู่บ้านที่หมายแล้ว จึงจะจ่ายเงินให้กับผู้ใหญ่บ้าน และผู้รับรอง ...