ไปไหนมา สามวาสองศอก หมายถึงอะไร ?

ไปไหนมา สามวาสองศอก หมายถึงอะไร ? สำนวนไทยที่กล่าวว่า ไปไหนมา สามวาสองศอกนั้น หมายถึง (สำ) ก. ถามอย่างหนึ่งตอบไปอีกอย่างหนึ่ง. อ้างอิงจากพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๕๔

สำนวน ไปไหนมา สามวาสองศอกนั้น เปรียบเปรยถึงการพูดหรือตอบคำถามไม่ตรงคำถาม ซึ่งอาจเกิดจากการไม่เข้าใจ ไม่ได้ยิน หรือได้ยินไม่ชัดว่าผู้ถามถามว่าอะไรกันแน่ หรือต้องการที่จะเบี่ยงประเด็นที่จะตอบคำถามโดยตรงที่อาจจะกระทบบางอย่างก็ได้ การถามอีกอย่างแล้วตอบอีกอย่างใช้เพื่อที่จะกลบเกลื่อน หรือเบี่ยงเบนความสนใจผู้ถามจากประเด็นก็ได้

ที่มาของสำนวน ไปไหนมา สามวาสองศอก  เรื่องมีอยู่ว่ามีคนหนึ่งเพิ่งได้เรือใหม่ รู้สึกดีใจอยากอวดชาวบ้าน พอพายกลับบ้าน ชาวบ้านที่ท่าน้ำก็ทักทายว่าไปไหนมา ด้วยความอยากอวดก็ไม่ทันฟังว่าเขาถามว่าอะไร นึกว่าถามว่าเรือยาวเท่าไหร่ เลยตอบว่าสามวาสองศอก เพราะฟังผิด หรือไม่ได้ยินชัดเจนหรืออาจจะจิตใจคนพายเรือจดจ่ออยู่กับความยาวของเรือดังนั้นจึงตอบแบบไม่ลังเลไปว่า สามวาสองศอก ดังนั้นคนจึงใช้สำนวนดังกล่าวในการเปรียบเทียบถึงการตอบที่ไม่ตรงคำถาม นั่นเอง


  • ไป หมายถึง ก. เคลื่อนจากตัวผู้พูด เช่น เขาไปตลาด เขาเข็นเรือไม่ไปเพราะเรือเกยตื้น, ใช้ตรงข้ามกับ มา, เป็นคำประกอบกริยาแสดงทิศทางออกจากตัวผู้พูด เช่น เขาเดินไปโรงเรียน, ในการเขียนจดหมายทางการ ใช้แสดงทิศทางออกจากตัวผู้ที่เขียนถึง เช่น ผมขอให้คุณเดินทางไปหาผมวันอาทิตย์นี้, หรือเป็นคำประกอบกริยามีความหมายว่า เรื่อยไป, ไม่หยุด, เช่น ทำไปกินไป, เป็นคำประกอบท้ายคำวิเศษณ์เพื่อเน้นความหมายให้หนักแน่นยิ่งขึ้น เช่น ขาวไป ช้าไป ดีเกินไป.
  • ไหน หมายถึง ว. ใช้ประกอบคำอื่นแสดงความสงสัยหรือคำถาม เช่น คนไหน อันไหน ที่ไหน, ถ้ามีคำ ก็ได้ ต่อท้าย แสดงถึงความไม่เจาะจง เช่น คนไหนก็ได้ ที่ไหนก็ได้.
  • มา  หมายถึง ก. เคลื่อนออกจากที่เข้าหาตัวผู้พูด เช่น มานี่ มาหาฉันหน่อย เขาบอกว่าจะมาแล้วไม่มา, ตรงกันข้ามกับ ไป, เป็นคำประกอบกริยาแสดงทิศทางเข้าหาตัวผู้พูด เช่น หันมาทางนี้ เอามานี่, ใช้ในการเขียนจดหมายทางการ ใช้แสดงทิศทางสู่ตัวผู้ที่เขียนถึง เช่น พรุ่งนี้ผมจะมาหาคุณ, ซึ่งเป็นคำประกอบกริยาแสดงอาการที่ต่อเนื่องเรื่อยมาถึงปัจจุบัน เช่น ความเป็นมา อยู่มาวันหนึ่ง ส่งจดหมายบอกข่าวมา.
  • สาม หมายถึง (๑) น. จำนวนสองบวกหนึ่ง
  • วา หมายถึง (๑) น. มาตราวัดตามวิธีประเพณี เท่ากับ ๔ ศอก มีอัตราเท่ากับ ๒ เมตร, อักษรย่อว่า ว.
  • สอง หมายถึง น. จำนวนหนึ่งบวกหนึ่ง
  • ศอก หมายถึง น. มาตราวัดตามวิธีประเพณี ๑ ศอก เท่ากับ ๒ คืบ.

ตัวอย่างการใช้งานสำนวน  ไปไหนมา สามวาสองศอก ในประโยค

1. สำนวน "ไปไหนมา สามวาสองศอก" ใช้ในความหมายว่าถามอย่างตอบอย่าง ทราบไหมครับว่าสามวาสองศอกเป็นความยาวของอะไร แล้วทำไมต้องสามวาสองศอก.
2. ไปไหนมา...สามวาสองศอก ถ้าจะเอาสาระจากคำตอบข้างบนก็คงเห็นว่าจะไม่ได้ แต่ถ้าจะเอาเหตุผล มันมีอีกหลายร้อยประการเลยนะ ว่าทำไมถามอย่างตอบมาอีก ...
3. ไปไหนมา...สามวาสองศอก ถ้าจะเอาสาระจากคำตอบข้างบนก็คงเห็นว่าจะไม่ได้ แต่ถ้าจะเอาเหตุผล มันมีอีกหลายร้อยประการเลยนะ ว่าทำไมถามอย่างตอบมาอีก
4. ถาม: ไปไหนมา ตอบ: สามวาสองศอก สำนวน "ไปไหนมาสามวาสองศอก" จึงแปลว่า ถามอย่างนึง ตอบอย่างนึง หรือตอบไม่ตรงคำถามนั่นเองครับ
5. อีกรอบใหญ่. แล้วเงิน 600 ล้านบาทใช่เงินหลวงเงินภาษีประชาชนหรือเปล่า. สรุปคดีแบบนี้ก็เข้าตำรา ถามวัว ตอบควาย. หรือ “ไปไหนมา สามวาสองศอก”.
6. อิหยังวะ ภาครัฐไทย ทำไมถึงกลายเป็นแบบนี้ ถามอย่าง ตอบอีกอย่าง แล้วหลายๆอย่าง มันช่างคลับคล้ายคลับคลา เหมือนสำนวนที่ว่า "ไปไหนมา สามวาสองศอก"

Related Posts
© Copyright 2020 - All Rights Reserved | Privacy | About | ข้อตกลงและเงื่อนไข | Contact