ฝนทั่งให้เป็นเข็ม หมายถึงอะไร ?

ฝนทั่งให้เป็นเข็ม หมายถึงอะไร ? สำนวนสุภาษิตไทยที่กล่าวว่า ฝนทั่งให้เป็นเข็ม นั้นหมายถึง (สำ) ก. เพียรพยายามสุดความสามารถจนกว่าจะสำเร็จผล.  อ้างอิงจาก พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๕๔ 

สำนวนไทย ฝนทั่งให้เป็นเข็มนั้นมักใช้ในการเปรียบเปรยถึงความเพียรพยายามในการทำงานที่ยากที่สุดให้สำเร็จจนสุดความสามารถ และทำอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะสำเร็จ โดยที่ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค์ หรือปัญหานิยมใช้ในเชิงชื่นชมในแง่บวกกับคนที่มีความพยายามและอดทนสูงมากกว่าคนทั่วไป
สำหรับที่มีของสำนวนฝนทั่งให้เป็นเข็มนี้มาจากการเปรียบเปรยถึงการฝนทั่งคือแท่งเหล็กสำหรับช่างใช้รองรับในการตีโลหะ ที่ทำจากโลหะชิ้นใหญ่มีน้ำหนักมาก ให้เป็นเข็ม ซึ่งมีขนาดเล็กใช้ในการเย็บผ้า ซึ่งทั่งนั้นทำจากโลหะและมีความแข็งแกร่งมาก การที่จะฝนทั่งทั้งชิ้นให้เป็นเข็มได้นั้นต้องใช้แรง และเวลาจำนวนมาก ดังนั้นเราจึงมักใช้สำนวน ฝนทั่งให้เป็นเข็มในการอธิบายถึง ความเพียรพยายามสุดความสามารถจนกว่าจะสำเร็จผล นั่นเอง


  • ฝน หมายถึง ก. ลับ เช่น ฝนมีด.
  • ทั่ง หมายถึง น. แท่งเหล็กสำหรับช่างใช้รองรับในการตีโลหะบางชนิด เช่นเหล็ก ทอง ให้เป็นรูปต่าง ๆ.
  • ให้ หมายถึง ก. มอบ เช่น ให้ช่อดอกไม้เป็นรางวัล, สละ เช่น ให้ชีวิตเป็นทาน, อนุญาต เช่น ฉันให้เขาไปเที่ยว
  • เป็น หมายถึง ก. คำกริยาสำหรับแสดงความสัมพันธ์ระหว่างคำกับคำเพื่อให้เห็นว่าคำหน้าและคำหลังมีภาวะ คือ ความมี ความเป็น เกี่ยวข้องกันอย่างไร เช่น ท่านเป็นเจ้า เขาเป็นนาย.
  • เข็ม หมายถึง น. เหล็กแหลมใช้เย็บผ้าเป็นต้นหรือกลัดสิ่งของ, ของอื่น ๆ ที่มีรูปร่างคล้ายเข็ม เช่น เข็มนาฬิกา เข็มฉีดยา

ตัวอย่างการใช้งานสำนวนไทยที่กล่าวว่า ฝนทั่งให้เป็นเข็ม ในประโยค

1. ประยุทธ เป็นชาวนาที่ไม่มีเครื่องจักรหรือวัวควายช่วยไถนา แต่ก็ใช้เสียมและจอบผลิกหน้าดินแทนจนเสร็จ
2. นายประวิตรตั้งใจทำงานเก็บเงินและค่อยๆสร้างบ้านของตัวเองทีละเล็กละน้อยด้วยมือของตนเองจนสำเร็จ
3. จะทำงานนี้ให้สำเร็จ พวกเราทุกคนต้องใช้ความพยายามกันอย่างสูงทุกคน เทียบได้กับการฝนทั่งให้เป็นเข็มเชียวละ
4. แหมคุณ เรื่องแค่นี้ก็ท้อแล้ว ไม่มีความพยายามเอาเสียเลย เคยได้ยินหรือเปล่าสำนวนที่ว่าฝนทั่งให้เป็นเข็มนะ
5. คุณแม่ภูมิใจมากที่นิ้งสามารถทำได้ นิ้งต้องใช้ความพยายามมากเลย ในการทำเกรดให้เพิ่มจาก1.2 เป็น 3.2 อย่างนี้เขาเรียกว่า ฝนทั่งเป็นเข็ม เชียวนะ.
6. ถ้ามีคนสั่งให้คุณ"ฝนทั่งให้เป็นเข็ม" เค้าก็ไม่ได้บอกว่าต้องให้ทำเองด้วยมืออย่างเดียว ห้ามใช้เครื่องมือช่วย ระหว่างฝนด้วยมือตามลำพัง
7. เล่าหุ้นนึกเรื่อง ฝนทั่งให้เป็นเข็มที่ไร เล่าหุ้นมีกำลังใจทุกที เล่าหุ้นจะเล่าให้ฟัง ... ฝนทั่งให้เป็นเข็มได้ ข้าจะยกลูกสาว และ ทรัพย์สมบัติให้แก่ชายผู้นั้น".
8. แม้หวังจะเก่งกล้า จงฝนทั่งให้เป็นเข็ม. ด้ายเลื่อยไม้ขาด. น้ำหยดหินทะลุ. ผู้แสวงหาความรู้พึงค้นคว้าด้วยความพยายาม. น้ำไหลกลายเป็นคู. แตงสุกขั้วก็หล่น.
9. ภาษิตไทยกล่าวไว้ว่า กว่าจะ 'ฝนทั่งให้เป็นเข็ม' ต้องใช้ความพยายาม อดทน พากเพียร ไม่ท้อถอย ทำอย่างเต็มความสามารถ จึงจะสำเร็จ
10. ฝนทั่งให้เป็นเข็ม. สํานวนสุภาษิตนี้ หมายถึงการทำงานชิ้นหนึ่งที่ต้องใช้ความพยายามมานะอุตสาหะที่สูงมากเพื่อให้งานสำเร็จ.
11. เรียนรู้เพิ่มเสริมแรงแกร่งก้าวไกล คงสดใสสักวันนั้นของเรา ฝนทั่งให้เป็นเข็มเล่มน้อยนิด ยังมีสิทธิ์คิดได้ไม่สูญเปล่า เพียงกล้าฝันหมั่นเพียรเรียนรู้เอา
12. เรื่องวิริยอุตสาหะหรือความเพียรพยายามมีปรากฏอยู่ในสำนวนไทยว่า “ฝนทั่งให้เป็นเข็ม” ซึ่งมีความหมายว่า “เพียรพยายามสุดความสามารถจนกว่าจะสำเร็จผล”
13. การออกแบบรถยนต์ให้ขายดีติดตลาดและยังเป็นที่น่าพอใจสำหรับกลุ่มลูกค้าทั่วโลกมันยากพอ ๆ ฝนทั่งให้เป็นเข็มเสียจริง ๆ
14. ฝนทั่งให้เป็นเข็ม จะต้องพยายามให้เต็มกำลังความสามารถของตนเอง เพื่อให้สำเร็จลงได้. หมวด พ. พลอยฟ้าพลอยฝน เขาว่าอะไรมาก็ว่าตามเขาอย่างไม่มีเหตุผลรองรับ

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น