-->

เรือล่มเมื่อจอด ตาบอดเมื่อแก่ หมายถึงอะไร ?

เรือล่มเมื่อจอด ตาบอดเมื่อแก่ หมายถึงอะไร ? สำนวน สุภาษิตไทยที่กล่าวว่า เรือล่มเมื่อจอด ตาบอดเมื่อแก่ นั้นหมายถึง  (สำ) น. คนที่ทำตนเป็นคนดีมาตลอด แต่มาเสียคนเมื่อแก่.  หรือ  (สำ) ก. มีอุปสรรคเมื่อใกล้จะสำเร็จ. อ้างอิงจาก พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๕๔ 

ประโยคเรือล่มเมื่อจอดนั้นหมายถึง เมื่ออยู่กลางฝั่งแม่น้ำผู้โดยสารต่างก็ระมัดระวังกลัวเรือจะล่มก็พยายามนั่งนิ่งๆ แต่พอเรือมาถึงฝั่งเทียบท่าทีตลิ่งแล้ว ด้วยความรีบร้อนของแต่ละคนที่อยากจะขึ้นจากเรือ ต่างก็รีบมาทางหัวเรือพร้อม ๆกัน และ เบียดเสียดยัดเยียดกัน อาจจะทำให้น้ำหนักเทไปทางหัวเรือมากจนเกินไป และ อาจทำให้เรือล่มลงได้ . สำหรับประโยค ตาบอดเมื่อแก่นั้น หมายถึงเมื่อถึงวัยแก่ชราหูก็มักจะตึงตาก็มักจะฝ้าฟางมองไม่ค่อยจะเห็น ซ้ำร้ายเคราะห์หนักอาจจะถึงขั้นบอดไปเลยก็ได้ ดังนั้นสำนวนดังกล่าวจึงใช้ในการเปรียบเทียบว่า มีอุปสรรคเมื่อใกล้จะสำเร็จ. หรือ เสียคนเมื่อแก่.


 • เรือ หมายถึง น. ยานพาหนะที่ใช้สัญจรไปมาในนํ้า มักทำด้วยวิธีขุดไม้ทั้งต้นหรือนำกระดาน สังกะสี เหล็ก เป็นต้น มาประกอบกันเข้า
 • ล่ม หมายถึง ก. กิริยาที่ทรงตัวไม่อยู่ เอียงจนตะแคง คว่ำ หรือจม เช่น เรือล่ม เกวียนล่ม, ทำให้ตะแคง คว่ำ หรือจม เช่น ล่มเรือ
 • เมื่อ หมายถึง น. ครั้ง, คราว, เช่น เรื่องนี้เกิดเมื่อเขาไปต่างจังหวัด, โอกาส เช่น พบได้ทุกเมื่อ, ขณะที่ เช่น เมื่อเขาออกจากบ้าน ฝนก็ตก, คำนำหน้าคำบอกเวลาที่ล่วงไปแล้ว เช่น เมื่อคืนนี้ เมื่อเช้านี้ เมื่อวานซืน.
 • จอด  หมายถึง ก. หยุดอยู่หรือทำให้หยุด, หยุดอยู่ชั่วคราว, (ใช้แก่เรือรถเป็นต้น)
 • ตาบอด หมายถึง น. ตามืด, ตามองไม่เห็น, โดยปริยายหมายถึงหลงผิดไปชั่วคราวไม่รู้ว่าอะไรผิดอะไรถูก เช่น เพราะความรักเลยทำให้เขาตาบอดไปชั่วระยะหนึ่ง.
 • แก่ หมายถึง (๑) ว. มีอายุมาก เช่น แก่ไปทุกวัน ไม้แก่ เด็กคนนี้แก่กว่าเด็กคนนั้น, อยู่ในวัยชรา เช่น คนแก่ หญิงแก่, จัด เช่น เหลืองแก่ แก่เปรี้ยว แก่หวาน

เรือล่มเมื่อจอด ตาบอดเมื่อแก่ หากจะแปลกันแบบตรง ๆ คือการเดินทางด้วยเรือมาจากระยะทางไกล แต่เมื่อเรือกำลังจอด เพราะใกล้จะถึงจุดหมายปลายทางแล้ว เกิดความผิดพลาดทำให้เรือล่ม ทำให้คนในเรือตกน้ำกันหมด สำนวนนี้ก็เลยหมายถึง การกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ตลอดระยะเวลาที่ทำงานมา สามารถทำมาได้เป็นอย่างดี แต่เมื่อใกล้จะเสร็จงานแล้ว กลับมีความผิดพลาดเกิดขึ้น ทำให้งานนั้นไม่เสร็จสมบูรณ์ดังใจหวังนั่นเอง

ตัวอย่างการใช้งานสำนวนไทย เรือล่มเมื่อจอด ตาบอดเมื่อแก่


 1. สายหยุด เกิดผล อดีตประธานองค์กรกลาง เสนอในสิ่งที่ไม่เป็น ประชาธิปไตย อยู่นอกเหนือ รัฐธรรมนูญ วัยขนาดนี้ยืนฉี่ก็เปียกกางเกง เรือล่มเมื่อจอด ตาบอดเมื่อแก่ .
 2. เรือล่มเมื่อจอด ตาบอดเมื่อแก่ ... อยู่ๆ มาตาบอดเมื่อแก่ ต้องทนทุกข์ทรมานต่อไปจนกว่าจะตาย หรือเรือ พายเรือแจวมาดีๆ พอมาถึงฝั่งกลับล่มได้ ดังนี้ เรือขาดพาย นายขาดบ่าว
 3. เรือล่มเมื่อจอด ตาบอดเมื่อแก่ สอนให้พยายามอย่าประมาท ทำงานดีมาแต่ต้นถึงตอนปลายอย่าให้ล้มเหลวเสีย
 4. เรือล่มเมื่อจอดตาบอดเมื่อแก่ กิจการที่ทำจวนจะเสร็จแล้วมาเสียหายโดยไม่คาดคิด.
 5. โจรในคราบพระ เหมือนคำพังเพยที่ว่า "เรือล่มเมื่อจอด ตาบอดเมื่อแก่". บอดทางกายหรือบอดทางใจในเรื่องอื่นยังพอทน ถ้าเป็น "คนธรรมดา". แต่ตาบอดในเรื่องศีลในเรื่องพระวินัยในผ้าเหลือง .
 6. ประยุทธเป็นคนดีมาตลอด ไม่เชื่อเลยว่าจะเป็นคนบ้าอำนาจ กลับกลอกได้เช่นนี้ ยึดอำนาจประชาชนมาบริหารเองจนประเทศเสียหายเละเทะ แต่ยังไม่รู้ตัวว่าทำร้ายประเทศให้เสียหายเท่าไรแล้ว เรือล่มเมื่อจอดตาบอดเมื่อแก่ จริงๆ