น้ำพึ่งเรือ เสือพึ่งป่า หมายถึงอะไร

น้ำพึ่งเรือ เสือพึ่งป่า หมายถึงอะไร สำนวน สุภาษิตไทยที่บอกว่า น้ำพึ่งเรือ เสือพึ่งป่า (น้ำ-พึ่ง-เรือ-เสือ-พึ่ง-ป่า) แปลว่า  (สำ) น. การพึ่งพาอาศัยกัน. อ้างอิงตาม พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๕๔ สำนวนดังกล่าวนั้นเป็นการเปรียบเทียบการพึ่งพาอาศัยกัน และได้ประโยชน์ร่วมกันในการอยู่ในสังคม เหมือนกับน้ำที่จะต้องพึ่งพาเรือ ในการที่จะช่วยให้สายน้ำมีการเคลื่อนไหว และมีประโยชน์ช่วยให้สายน้ำนั้นยังคงอยู่ หากไม่มีเรือแล้วจะทำให้แม่น้ำนั้นเงียบเหงา และถูกทิ้งร้างไปได้ น้ำในแม่น้ำลำคลอง เมื่อมีเรือขึ้นล่อง ดินที่ท้องน้ำจะไม่ตกตะกอน ทำให้ไม่ตื้นเขิน และ เสือที่อาศัยป่าเป็นเหมือนบ้าน และที่อยู่อาศัย ที่หาอาหาร ป่าเองก็พึ่งพาเสือในการดูแลไม่ให้คนเข้ามาบุกรุกป่ามากเกินไป ซึ่งจะช่วยให้ป่าสามารถดำรงอยู่ได้ตลอดไป

การได้ประโยชน์ร่วมกันนั้นเหมาะกับสังคมในทุกยุคทุกสมัย การที่จะเอาประโยชน์เพียงฝ่ายเดียวนั้นจะกลายเป็นคนที่ถูกโดเดี่ยวในสังคมไม่มีใครคบหา หรือคบหาได้อย่างไม่สนิทใจ เพราะกลัวเขามาหาประโยชน์จากเรานั่นเองดังนั้นการที่จะอยู่ในสังคมได้อย่างสงบสุขนั้นจะต้องมีการช่วยเหลือ พึ่งพากันและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรร่วมกัน


 • น้ำ หมายถึง น. สารประกอบซึ่งมีองค์ประกอบเป็นธาตุไฮโดรเจนและออกซิเจนในอัตราส่วน ๑ : ๘ โดยนํ้าหนัก เมื่อบริสุทธิ์มีลักษณะเป็นของเหลว ใส ไม่มีสี กลิ่น รส มีประโยชน์มาก เช่นใช้ดื่ม ชำระล้างสิ่งสกปรก, โบราณถือว่าเป็น ธาตุ ๑ ในธาตุ ๔ คือ ดิน นํ้า ไฟ ลม, ใช้เรียกสิ่งอื่นที่มีลักษณะเป็นนํ้าหรือเหลวเหมือนนํ้า เช่น นํ้าตา นํ้าปลา นํ้าส้ม
 • พึ่ง หมายถึง ก. อาศัย เช่น พึ่งบารมีคนอื่น, พักพิง เช่น ไปพึ่งเขาอยู่, ขอความช่วยเหลือ เช่น หนีร้อนมาพึ่งเย็น.
 • เรือ  หมายถึง น. ยานพาหนะที่ใช้สัญจรไปมาในนํ้า มักทำด้วยวิธีขุดไม้ทั้งต้นหรือนำกระดาน สังกะสี เหล็ก เป็นต้น มาประกอบกันเข้า
 • เสือ หมายถึง น. ชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ในวงศ์ Felidae รูปร่างลักษณะคล้ายแมวแต่ตัวโตกว่ามาก เป็นสัตว์กินเนื้อ นิสัยค่อนข้างดุร้าย หากินเวลากลางคืน มีหลายชนิด เช่น เสือโคร่ง [Panthera tigris (Linn.)] เสือดาวหรือเสือดำ [P. pardus (Linn.)], โดยปริยายใช้เรียกคนเก่งคนดุร้าย
 • ป่า หมายถึง น. ที่ที่มีต้นไม้ต่าง ๆ ขึ้นมา, ถ้าเป็นต้นสัก เรียกว่า ป่าสัก, ถ้าเป็นต้นรัง เรียกว่า ป่ารัง, ถ้ามีพรรณไม้ชนิดใดชนิดหนึ่งขึ้นอยู่มาก ก็เรียกตามพรรณไม้นั้น เช่น ป่าไผ่ ป่าคา ป่าหญ้า

น้ำพึ่งเรือ เสือพึ่งป่า ภาษาอังกฤษ 

สำนวนดังกล่าวตรงกับสำนวนภาษาอังกฤษที่ว่า “Scratch my back and I will scratch yours” แปลว่า
“เกาหลังของฉันและฉันจะเกาคุณ” ซึ่งสำนวนดังกล่าวนั้นมีความหมายคล้ายคลึง และใกล้เคียงกันกับสำนวนไทยที่ว่า น้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่า เพราะว่าการเกาหลังนั้นเราไม่สามารถเกาหลังของเราเองได้ มีแต่การขอให้คนอื่นเท่านั้นที่จะทำเรื่องดังกล่าวให้เราได้ ดังนั้นการอยู่ในสังคมนั้นจะต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกัน จึงจะสามารถอยู่รอดได้

ตัวอย่างการใช้งาน คำพังเพย น้ำพึ่งเรือ เสือพึ่งป่า


 1. เลิกคิดริษยาอาฆาต เลิกสาดโคลนหมายป้ายสี เลิกการกระทำย่ำยี เลิกหมดกดขี่บีฑา มุ่งจิตคิดชอบกอบเกื้อ เฉกน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่า โลกจะรื่นรมย์สมอุรา เมื่อมาช่วยเหลือ เอื้อเฟื้อกัน.
 2. น้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่า. น้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่า. สร่างซาเสียทีกับข่าวคราวของ เปรี้ยว และผองเพื่อน หลังจากที่กลุ่มคนเหล่านี้ยึดพื้นที่สื่อทั้งหมดเอาไว้ได้อย่างเบ็ดเสร็จนานนับสัปดาห์ ...
 3. ข้ออ้างเรื่องของการตอบแทนคุณงามความดีคงจะเอามาใช้ไม่ได้กับการตั้งบุคลากร ... ทางที่ดีควรจะใช้หลักการทางสายกลาง ประเภทน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าจะดีที่สุด .
 4. ร้านหนังสือกับสำนักพิมพ์นั้น ถ้าจะเปรียบก็เหมือนที่ผมเคยบอกอยู่เสมอว่า เสมือนน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่า ปลาพึ่งน้ำ ต่างฝ่ายต่างขาดออกจากกันไม่ได้
 5. น้ำพึ่งเรือ เสือพึ่งป่า เปิดภาพสุดประทับใจ เมื่อเจ้าช้างต้องมาช่วยเหลือ เมื่อถนนเละโคลนจนรถไม่สามารถขับไปได้ งานนี้จึงต้องอาศัยเจ้าถิ่นอย่างช้าง
 6. *น้ำพึ่งเรือ เสือพึ่งป่า อัชฌาสัย แบ่งปันใช้ ให้แก่กัน ท่านเคยสอน จะกินอยู่ หรือลุกนั่ง ทั้งยามนอน อย่าได้อ่อน บั่นทอนจิตร มิตรสัมพันธ์
 7. ชายข้าวเปลือกหญิงข้าวสารโบราณว่า น้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าอัชฌาสัย เราก็จิตคิดดูเล่าเขาก็ใจ รักกันไว้ดีกว่าชังระวังการ เสียงพร่ำร้องของหญิงไทยจำนวนหนึ่ง.
 8. หนุนกบฏซีเรีย ส่วนหนึ่งจากความสัมพันธ์แบบ 'น้ำพึ่งเรือ เสือพึ่งป่า' ร่วมทศวรรษ ... ที่ซีไอเอ เคยพึ่งพาอาศัยมาตลอดหลายทศวรรษ โดยเฉพาะเรื่องเงินๆ ทองๆ
 9. Ecology คือการที่สิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลกใบนี้ต้องพึ่งพาอาศัยกันอย่าง ไม่สามารถอยู่ได้เพียงลำพัง ... ไม่สามารถอยู่ได้ลำพังดั่งสุภาษิตไทยที่ว่า “น้ำพึ่งเรือ เสือพึ่งป่า” ...
 10. “น้ำพึ่งเรือ เสือพึ่งป่า” ... สะท้อนได้จากความพร้อมในแง่ปัจจัยการผลิตที่นำมาใช้ผลิตสินค้าและบริการซึ่งจะก่อให้เกิดความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจไปด้วยกัน


โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น