สำนวน ชักแม่น้ำทั้งห้า หมายถึง อะไร พร้อมตัวอย่างการใช้งาน

ชักแม่น้ำทั้งห้า หมายถึง การพูดจาหว่านล้อม หรือพยายามอ้างเหตุผลต่าง ๆ เพื่อให้ได้ในสิ่งที่ต้องการ เช่น คุณอยากได้อะไรกรุณาบอกมาตรง ๆ อย่ามัว “ชักแม่น้ำทั้งห้าอยู่เลย” ความหมายของคำว่าชักในประโยคนี้หมายถึงการยกเอาเหตุผลเข้ามาอ้าง  

แม่น้ำทั้งห้าคือแม่น้ำสายใหญ่ในอินเดีย ๕ สาย ได้แก่

 1. คงคา  (อ่านว่า คง-คา)  
 2. ยมุนา (อ่านว่า ยะ-มุ-นา)  
 3. อจิรวดี (อ่านว่า อะ-จิ-ระ-วะ-ดี)  
 4. สรภู (อ่านว่า สอ-ระ-พู) 
 5. มหิ   (อ่านว่า มะ-หิ)  


ดังปรากฏใน มหาเวสสันดรชาดก ในตอนที่ชูชกก่อนที่จะเอ่ยปากของสองกุมารจากพระเวสสันดร กัณหา และ ชาลี  ชูชกได้ใช้วิธี   “ชักแม่น้ำทั้งห้า”  ซึ่งเป็นสำนวน ที่มีความหมายว่า   “การพูดหว่านล้อมให้ผู้ฟังเกิดความพึงพอใจแล้วจึงบอกหรือขอในสิ่งที่ตนต้องการ”

ซึ่งวิธีการของชูชกคือพยายามกล่าวถึงคุณประโยชน์ของแม่น้ำทั้ง ๕   สาย  ซึ่งได้แก่  คงคา ยมุนา สรภู อจิรวดี และ มหิ ที่มีต่อมวลมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายว่ามากมายมหาศาล เปรียบได้น้ำพระทัยของพระเวสสันดรที่มีพระเมตตาต่อวณิพกยาจกที่มาขอพระราชทานสิ่งของเงินทองต่าง ๆ โดยไม่เลือกหน้า  เป็นกลวิธีอันชาญฉลาดแกมโกงที่แสดงให้เห็นถึงการรู้จักใช้จิตวิทยาในการพูดโน้มน้าวให้ผู้ฟังเกิดความพึงพอใจแล้วจึงบอกหรือขอในสิ่งที่ตนต้องการ

สำหรับผู้ที่คิดนำสำนวน “ชักแม่น้ำทั้งห้า”  ไปใช้กับผู้อื่นในปัจจุบันอาจจะได้ผลเปลี่ยนไปจากที่ชูชกใช้   คือถ้าคนฟังเกิดไม่มีเวลาฟังก็มักแสดงอาการรำคาญมากกว่าจะพึงพอใจ  ผู้ใช้จึงควรต้องใช้วิจารณญาณ ในการนำไปใช้ให้เหมาะสมกับกาลเทศะ  เพื่อให้เกิดประสิทธิผลตาม ต้องการ

ตัวอย่างการใช้งาน สำนวน “ชักแม่น้ำทั้งห้า”  


 1. คุณอยากได้อะไรกรุณาบอกมาตรง ๆ อย่ามัว “ชักแม่น้ำทั้งห้าอยู่เลย”
 2. ลูกน้องพยายามพูด“ชักแม่น้ำทั้งห้า” เพื่อที่จะขอลาในวันนี้
 3. ประยุทธ พยายามพูด “ชักแม่น้ำทั้งห้า” เพื่อที่จะขอขึ้นภาษีเป็น 8 เปอร์เซ็นต์
 4. ลูกค้าพยายามพูดด้วยการ “ชักแม่น้ำทั้งห้า” เพื่อที่จะขอลดราคาจากแม่ค้าคนสวย
 5. พนักงานขายพยายาม “ชักแม่น้ำทั้งห้า” เพื่อที่จะให้ลูกค้าซื้อสินค้า
 6. พ่อพยายาม “ชักแม่น้ำทั้งห้า” เพื่อที่จะให้แม่ให้เงินไปทำงานเพิ่มเป็น 50 บาทต่อวัน
 7. นักเรียนพยายาม “ชักแม่น้ำทั้งห้า” เพื่อที่จะให้แม่ซื้อโทรศัพท์ให้
 8. พ่อพยายามพูด “ชักแม่น้ำทั้งห้า” เพื่อที่จะไม่ให้แม่ซื้อโทรศัพท์ให้ลูก
 9. ชูชกพยายาม “ชักแม่น้ำทั้งห้า” เพื่อที่จะขอกุมารทั้งสองคนจากพระเวสสันดรให้ไปเป็นคนรับใช้ของภรรยา
 10. ลิซ่า แบล็คพิงค์ พยายามาพูด “ชักแม่น้ำทั้งห้า” เพื่อที่จะให้แฟนๆติดตามชมอัลบัมใหม่
 11. เจนนี่ แบล็คพิงค์ บอก ลิซ่าว่า อยากได้อะไรก็ให้บอกตรง ๆ อย่ามัว “ชักแม่น้ำทั้งห้า” อยู่เลย
 12. เจ้าหน้าที่ ป.ป.ช. พยายาม “ชักแม่น้ำทั้งห้า” เพื่อที่จะบอกว่า นาฬิกาที่ยืมเพื่อนมานั้นไม่จำเป็นต้องแจ้งทรัพย์สิน
 13. ตำรวจพยายาม “ชักแม่น้ำทั้งห้า” เพื่อที่จะให้ผู้ต้องสงสัยยอมรับสารภาพ
 14. ประวิทย์ พยายาม “ชักแม่น้ำทั้งห้า” เพื่อที่จะบอกว่านาฬิกาที่ยืมเพื่อนนั้นไม่ใช่ทรัพย์์สินที่ต้องแจ้งก่อนรับตำแหน่งเพราะยืมมา
 15. พ่อบอกแม่ว่าถ้าอยากซื้อรองเท้าคู่ใหม่ก็ซื้อเลย ไม่ต้องมา “ชักแม่น้ำทั้งห้า” ให้เสียเวลา
 16. ประเทศอังกฤษ พยายามที่จะออกจากสหภาพยุโรป ด้วยการ “ชักแม่น้ำทั้งห้า” ว่าทำไมถึงต้องออก
 17. นายกรัฐมนตรีพยายามพูด “ชักแม่น้ำทั้งห้า” ให้ประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมเลี้ยงปลาแทนการทำนาข้าว
 18. สมศักดิ์ พยายาม “ชักแม่น้ำทั้งห้า” เพื่อที่จะขอสมศรีเป็นแฟน แต่สมศรีไม่เล่นด้วย


ความหมายของคำว่าสำนวน หมายถึง อ้างอิงจาก http://www.royin.go.th สำนวน มีหลายความหมาย ความหมายหนึ่งหมายถึง ถ้อยคำที่มีความหมายไม่ตรงตัว ต้องตีความจึงจะเข้าใจได้  สำนวน ครอบคลุมทั้งคำพังเพยและสุภาษิตหรือภาษิต รวมทั้งคำเปรียบเทียลบต่าง ๆ
อ้างอิง
http://www.royin.go.th
http://buddha.dmc.tv/

Related Posts
© Copyright 2020 - All Rights Reserved | Privacy | About | ข้อตกลงและเงื่อนไข | Contact