ขายผ้าเอาหน้ารอด หมายถึงอะไร ? สำนวน สุภาษิตไทยที่กล่าวว่า "ขายผ้าเอาหน้ารอด" นั้นหมายถึง (สำ) ก. ยอมเสียสละแม้แต่ของจำเป็นที่ตนมีอยู่ เพื่อรักษาชื่อเสียงของตนไว้, ทำให้สำเร็จลุล่วงไป เพื่อรักษาชื่อเสียงของตนไว้. อ้างอิงจาก พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๕๔


สำนวน ขายผ้าเอาหน้ารอด อาจใช้ในความหมายว่า แก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าให้รอดพ้นไป โดยอาจต้องเสียสละ หรือนำสิ่งของที่มีอยู่ออกมาใช้ หรือหยิบฉวยสิ่งที่พอหาได้ใช้ไปก่อน เช่น ได้รับเชิญให้ไปบรรยายทางวิชาการอย่างกะทันหัน จึงขายผ้าเอาหน้ารอด เอาเรื่องเก่าที่เคยเสนอแล้วมาพูดใหม่พอแก้ขัดไปก่อน.


ผ้าที่ขายเพื่อรักษาหน้าในสำนวนนี้เป็นผ้าสำคัญ เช่นผ้าที่ทอเพื่อใส่ในวันแต่งงาน การขายผ้าจึงถือเป็นเรื่องใหญ่ เป็นการสละสิ่งของที่รักที่หวงเพื่อสิ่งที่สำคัญกว่า คือ การรักษาหน้า


 • ขาย หมายถึง ก. เอาของแลกเงินตรา, โอนกรรมสิทธิ์แห่งทรัพย์สินให้แก่กันโดยตกลงกันว่าผู้รับโอนจะใช้ราคาแห่งทรัพย์สินนั้น มีหลายลักษณะ คือ ชำระเงินในขณะที่ซื้อขายกัน เรียกว่า ขายเงินสด, ขายโดยยอมเก็บเงินอันเป็นราคาของในวันหลัง เรียกว่า ขายเชื่อ, (เลิก) เอาเงินเขามาโดยยอมตนเข้ารับใช้การงานของเจ้าเงิน เรียกว่า ขายตัวลงเป็นทาส.
 • ผ้า หมายถึง น. สิ่งที่ทำด้วยเยื่อใย เช่น ฝ้าย ไหม ขนสัตว์ โดยวิธีทอหรืออัดให้เป็นผืน, มักเรียกตามลักษณะของสิ่งที่ทำ เช่น ผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้าขนสัตว์ หรือตามลักษณะที่ใช้ เช่น ผ้ากราบ ผ้าอาบ ผ้าอ้อม.
 • เอาหน้า หมายถึง ก. อยากให้คนยกย่องสรรเสริญ เช่น ทำบุญเอาหน้าหรืออยากได้บุญคุณ เช่น เขามาเอาหน้ากับฉันว่าเป็นคนเสนอชื่อฉันให้ได้รับรางวัล
 • รอด หมายถึง ก. พ้นไป, ปลอดจาก, เช่น รอดอันตราย, บางทีหมายความว่า ผ่านพ้นภัยอันตรายหรือสิ่งที่ไม่พึงปรารถนามาได้ เช่น เครื่องบินตกรอดมาได้ รอดจากถูกครูตี.

คำพังเพยสำนวนนี้โบราณกล่าวเอาไว้เพื่อเป็นเครื่องเตือนใจถึงเกียรติยศและศักดิ์ศรี รวมทั้งคำพูดจะต้องรักษาเอาไว้ เมื่อจะต้องเสียสละเพื่อรักษาเกียรติ ก็ต้องยอมทุกอย่าง แม้แต่ของจำเป็น (หมายถึงเสื้อผ้าที่นุ่งอยู่ จึงมีสำนวนที่มีความหมายใกล้เคียงกันอีกสำนวนหนึ่งคือ “แก้ผ้าเอาหน้ารอด” (ไม่มีผ้าขาย จะแก้ก็ต้องแก้)

ตัวอย่างการใช้งาน สำนวน ขายผ้าเอาหน้ารอด

เป็นการยกตัวอย่างการใช้งานสำนวน ขายผ้าเอาหน้ารอด ทั้งที่ใช้ในชีวิตจริงในประโยคต่าง ๆรวมถึงการใช้และปรากฏในหน้าสื่อต่าง ๆที่สามารถพบได้ในชีวิตประจำวัน

 1. การจัดงานประจำปีของจังหวัดในปีนี้ไม่ราบรื่นนัก เพราะเจอฝนตกหนัก ทางผู้จัดจำเป็นต้องไปเช่าเต็นท์มาติดตั้งเพิ่ม “ขายผ้าเอาหน้ารอดไปก่อน” ให้งานสามารถผ่านลุล่วงไปด้วยดี.
 2. คณะผู้ประเมิณมาแบบไม่ให้ตั้งตัว คุณครูต้อง “ขายผายผ้าเอาหน้ารอดก่อน” มีอะไรก็นำเสนอไปอย่างเต็มที่
 3. วันนี้เตรียมงานแต่งไม่ทันหลายอย่าง ยังไงก็ขายผ้าเอาหน้ารอดไปก่อนนะ
 4. เราเตรียมข้อมูลมานำเสนออาจารย์ไม่ทันจริง ๆ เพราะว่ามีเวลาเตรียมตัวค่อนข้างน้อย ช่วงนี้ก็ขอนาเสนอง่านแบบ ขายผ้าเอาหน้ารอดไปก่อนแล้วกัน
 5. เราเดินทางมาไกล และไม่ได้เตรียมข้อมูลมามากพอจึงต้องนำเอาบทความเก่าที่ยังพอมีข้อมูล มาเล่าสู่กันฟัง ถือว่าขายผ้าเอาหน้ารอดไปก่อน
 6. นายกรัฐมนตรี ไม่สามารถนำเสนอข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษได้ แต่ก็ยังนำเสนอเป็นภาษาไทย แถมพูดเร็วจนแปลไม่ทัน เรียกได้ว่า ขายหน้าเอาผ้ารอดจริง ๆเลย
 7. ประวิตรถูกเลือกให้ออกไปร้องเพลงหน้าเสาธง ร้องผิดร้องถูกแต่ก็ฝืนร้องจนจบ เรียกว่า ขายผ้าเอาหน้ารอดไปได้
 8. ประยุทธ ไม่ได้เตรียมข้อมูลแก้ข้อสซักถาม และอภิปรายจากฝ่ายค้าน เลยเล่นมุข “ขายผ้าเอาหน้ารอดไปก่อน”
 9. พรรคเพื่อชาติออกโรงจวกรัฐบาลแจกเงินช่วยชาวสวนยางแค่”ขายผ้าเอาหน้ารอด” บอกทางออกที่ดีที่สุดต้องกำหนดราคาขั้นต่ำกับประเทศผู้ผลิตยาง.
 10. ขายผ้าเอาหน้ารอด!! น่าผิดหวังผลสอบ “น้องเมย”ดับ ครอบครัวคนตายตราหน้า“น่าสังเวช-ยิ่งเวทนาแท้”สอบตั้งร่วมเดือน มีข้อมูลแค่ตกบันได 8 ขั้นก่อนล้มป่วย ...
 11. ปารีณาท้อ เอาใครก็ได้มาเป็นเจ้าบ่าวแทนก่อน ขายผ้าเอาหน้ารอดไปก่อน
 12. ผลพวงจากปัญหาค่ามฤตยูฝุ่น PM 2.5 เกินมาตรฐาน ที่ยังไม่ผ่อนแรงเล่นงานมนุษย์เมืองกรุงและปริมณฑลปาเข้าไปร่วมเดือนแล้ว รัฐบาลก็มัวแต่แก้ผ้าเอาหน้ารอดไปวันๆ
 13. สำหรับผู้ที่มีรายได้ไม่พอใช้ในแต่ละเดือน เชื่อได้ว่าที่พึ่งพาคือบัตรเครดิตที่มี เอาไว้หมุนเงินแบบแก้ผ้าเอาหน้ารอดไปให้พ้นเดือน วิธีนี้ถือว่าเป็นวิธีที่ผิดมหันต์ .
 14. ที่ประชุม 3 ฝ่าย เคาะประกันรายได้ข้าวหอมมะลิ ตันละ 15,000 บาท นโยบายแก้ผ้าเอาหน้ารอด ไม่เคยคิดแก้ปัญหาจริงจัง
 15. เจ้าของหมู่บ้านจัดสรรใช้วัสดุคุณภาพต่ำกว่าที่กำหนด และใช้สัญญาเอาเปรียบผู้บริโภค ฯลฯ การทำธุรกิจแบบ “ขายผ้าเอาหน้ารอด” ไปเช่นนี้ .
 16. 7 ทริคดูแลเส้นผมสำหรับ 'สาวผมสั้น' ให้ผมสวยพลิ้ว มีวอลลุ่ม บางคนอาจแก้ผ้าเอาหน้ารอด ด้วยการใส่หมวกปกปิดความฟู แต่หากเส้นผมยังชื้นอยู่ หัวจะเป็นเชื้อราได้ ไม่ควรทำนะคะ!
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม สำนักงานราชบัณฑิตยสภา