-->

หน่วยวัดน้ำหนัก Stone คืออะไร ?

สโตน ภาษาอังกฤษ Stone หน่วยวัดน้ำหนัก คืออะไร Stone ใช้สัญลักษณ์ st เป็นหน่วยวัดมวลและน้ำหนักในระบบอังกฤษ เคยเป็นที่นิยมใช้ในประเทศอังกฤษในสมัยโบราณ โดยใช้ในการวัดน้ำหนักผลผลิตทางการเกษตร โดยน้ำหนัก 1 สโตนมีค่าเทียบเท่ากับ 14 ปอนด์ หรือประมาณ 6.35 (6.35029318) กิโลกรัม  


การแปลงค่าจาก Stone เป็นน้ำหนัก กิโลกรัม และ น้ำหนักในหน่วย ปอนด์


  • 1 สโตน มีค่าเท่ากับ 6.35 กิโลกรัม หรือ 14 ปอนด์
  • 10 สโตน มีค่าเท่ากับ 6.35x10 = 63.5 กิโลกรัม หรือ 14x10 =  140 ปอนด์
  • การแปลงจาก กิโลกรัม ไปเป็น สโตน น้ำหนัก 90 กิโลกรัม แปลงเป็นสโตน 90 หารด้วย 6.35 90/6.35 = 14 stones.


หน่วยวัดน้ำหนัก stone นั้นได้มีความนิยมใช้งานใน ประเทศสหราชอาณาจักร หรือที่รู้จักกันในชื่อประเทศอังกฤษในปัจจุบันนี้ และกลุ่นประเทศที่พูดภาษาเยอรมันในส่วนภาคเหนือของยุโรปอีกหลายประเทศก๋มีการใช้งานหน่วย สโตน เช่นกันโดยใช้ในการแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างกัน โดยค่าของน้ำหนักนั้นจะมีความผันแปรไปตามพื้นที่และวัตถุที่ใช้ชั่งโดยจะมีค่าประมาณ 5 ถึง 40 ปอนด์  ซึ่งหลังจากที่มีการเปลี่ยนหน่วยชั่ง ตวง วัด ในอังกฤษมาใช้หน่วยวัดแบบอังกฤษ หรือ imperial system ในปี 1825 หน่วยวัด Stone นั้นจึ้งได้ถูกยกเลิกการใช้ในการชั่งน้ำหนักของสิ่งของต่าง ๆ แต่กลับมีความนิยมที่จะใช้เป็นหน่วยวัดน้ำหนักของคนแทน แต่ก็ถูกจำกัดไม่ให้ใช้ในเชิงการค้าโดยกฎหมายของสหราชอาณาจักรที่มีการประกาศใช้ในปี 1985

ในสมัยช่วงก่อนยุคกลาง ชื่อเรียก "stone" มาจากการใช้น้ำหนักหินเป็นตัวเปรียบเทียบในการชั่งน้ำหนัก ใน กฎหมายในพระคัมภีร์ไบเบิล ที่กล่าวว่า "diverse weights, a large and a small" ซึ่งสามารถขยายความได้ว่า "you shall not carry a stone and a stone (אבן ואבן), a large and a small" "คุณจะไม่ต้องพกหินและหิน (אבןואבן) ขนาดใหญ่และขนาดเล็ก" ซึ่งในช่วงนั้นยังไม่มีการตั้งมาตรฐานน้ำหนักว่า 1 สโตนมีน้ำหนักเท่าไรกันแน่ แต่ในสมัยโรมันนั้นได้มีการกำหนดมาตราฐานน้ำหนักเอาไว้แล้ว
ในอังกฤษในช่วงที่มีการใช้มาตรฐาน stone นั้นก็มีความแตกต่างตามท้องถิ่นและหลากหลายกันไปตามพื้นที่ ซึ่งความไม่แน่นอนของการชั่งตวงวัดด้วยหน่วยสโตนนั้น ได้มีการใช้งานตั้งแต่คริตศตวรรษที่ 1300

การใช้งานหน่วย stone ได้มีความนิยมใช้งานกันอย่างแพร่หลายทั่วยุโรปและก็ยังมีความนิยมใช้งานบ้างในปัจจุบันนี้ สำหรับใช้ในการชั่งน้ำหนักคน ที่ไอร์แลนด์ และ อังกฤษ และก็สามารถพบได้บ้างใน ออสเตรเลีย นิซีแลนด์ในแถบยุโรปนั้นหน่วย Stone นี้อาจจะมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันไปตามแต่ละภาษาของแต่ละประเทศแต่ความหมายจะมีความหมายถึงหน่วยชั่งน้ำหนัก Stone ซึ่งได้แก่คำว่า Stein หรือ Steen

การใช้งานหน่วย สโตน ในประเทศต่าง ๆ

สก๊อตแลนด์

ในสก๊อดแลนด์นั้นมีการใช้งานระบบชั่งตวงวัดของตัวเอง ที่มีความคล้ายคลึงกันกับหน่วยสโตน โดยจะเรียกว่า ‘Lanark’ stone เพราะว่ามีการตั้งขึ้นในเมืองที่ชื่อว่า Lanark แต่ก็มีการประกาศให้เลิกใช้งานและให้มาใช้หน่วยวัดแบบอังกฤษแทนในปี 1706

North-Western Europe

มีการบันทึกไว้ในหนังสือ pocketbook จากปี 1851 ได้เขียนรายละเอียดเกี่ยวกับขนาดของน้ำหนักที่มีค่าเป็น สโตนในหลายประเทศได้แก่ Germany, Poland, Czech Republic และ Netherlands ด้วยคำเรียกที่แตกต่างกันได้แก่ Stein/steen/kamień และยังมีน้ำหนักที่แตกต่างกันด้วย โดยจะมีค่าตั้งแต่ 8 ปอนด์ ต่อสโตน จนถึง 40 ปอนด์ ต่อสโตน

การใช้งาน Stone ในปัจจุบันนี้ยังมีความนิยมใช้งานกันมากในประเทศอังกฤษโดยใช้เป็นหน่วยในการชั่งน้ำหนักของคนเป็นหลักซึ่งแน่นอนไม่ได้ใช้ในทางการค้า แต่เราอาจจะเคนได้เห็นประโยคต่าง ๆในภาษาอังกฤษ ซึ่งเราอาจจะงงเช่น Amy Childs shows off impressive two stone weight loss in bikini selfie as she reveals she's in better shape now than before having two children. ซึ่งเราจะเห็นว่ายังมีการใช้งานหน่วยนี้อยู่ในการชั่งน้ำหนักของคนอังกฤษ โยในประโยคบอกว่าเด็กได้ลดน้ำหนักถึง two stone  ซึ่งก็หมายถึงสามารถลดน้ำหนักได้ ถึง 12.7 กิโลกรัมนั่งเองเพราะฉะนั้นหากเราได้ยินคำว่า stone ในประโยคนั้นไม่ต้องแปลกใจ มันคือหน่วยในการวัดน้ำหนักแถบอังกฤษนั้นเอง จบบทความแล้วผู้เขียนขอแบกพุงน้ำหนัก 14 Stones ไปเพิ่มน้ำหนักพุงก่อนรู้สีกว่าช่วงนี้ น้ำหนักลดตัวเบาๆยังไงก็ไม่รู้

อ้างอิง : https://en.wikipedia.org/wiki/Stone_(unit)
https://www.britannica.com/science/stone-unit-of-weight