-->
9bht

มอก. คืออะไร?

 มอก. คืออะไร? มอก. เป็นคำย่อมาจากคำว่า มาตรฐานอุตสาหกรรม ซึ่งหมายถึงข้อกำหนดทางวิชาการที่ทางสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือเป็นที่รู้จักกันในชื่อของ สมอ. ได้ทำการกำหนดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้ผลิตสินค้า  ให้มีคุณภาพในระดับที่เหมาะสมกับการใช้งานมากที่สุดโดยได้ทำมาตรฐานดังกล่าวณออกมาเป็นเอกสารและมีการจัดพิมพ์เป็นรูปเล่มเพื่อเผยแพร่


มอก. คืออะไร?


ซึ่งภายในเอกสาร มาตรฐานอุตสาหกรรม จะประกอบไปด้วยเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้าแต่ละประพี่และผลิตภัณฑ์นั้นๆเช่นเกมในทางเทคนิคคุณสมบัติที่สำคัญของตัวอุปกรณ์ประสิทธิภาพของการนำไปใช้งานคุณภาพของวัสดุและอุปกรณ์ที่นำมาใช้ในการผลิตและวิธีการทดสอบการทำงานของอุปกรณ์โดยในปัจจุบันนี้สินค้าที่ทางสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือ สมอ. ได้ทำการกำหนดให้มีมาตรฐานซึ่งในปัจจุบันนี้มีอยู่กว่า 2000 เรื่องซึ่งครอบคลุมสินค้าที่เราใช้งานในชีวิตประจำวันอาทิเช่นสินค้าประเภทอาหาร, ยานพาหนะ, เครื่องใช้ไฟฟ้า,อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์,เครื่องมือ,เครื่องจักร, วัสดุก่อสร้าง, สิ่งทอ และอื่นๆอีกมากมายประโยชน์ของเครื่องหมาย มอก.


เครื่องหมาย มอก.และมีประโยชน์ต่อผู้บริโภคและผู้ผลิตในด้านต่างๆอย่างมากมายซึ่งจะช่วยให้เกิดประโยชน์ในการใช้งานต่างๆที่จะทำให้คุณภาพของสินค้านั้นดีและเหมาะสมที่จะนำมาใช้เพิ่มมากยิ่งขึ้นโดยประโยชน์หลักๆของเครื่องหมายมอกสำหรับผู้บริโภคนั้นก็คือช่วยเป็นเครื่องการันตีในด้านของคุณภาพของสินค้าและประสิทธิภาพในการทำงานซึ่งจะช่วยให้สามารถที่จะทำการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าได้ง่ายขึ้นทำให้เกิดความปลอดภัยในการใช้งานหรือเมื่อนำเอาไปใช้งานซึ่งมีความสำคัญอย่างมากสำหรับอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆในชีวิตประจำวัน  ทำให้มั่นใจได้ว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพดีมีความแข็งแรงทนทานทำให้มีอายุในการใช้งานที่ยาวนานและคุ้มค่าเพียงพอต่อการใช้งานและประโยชน์สำหรับผู้ผลิตนั้นก็อย่างเช่น ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตขั้นตอนการผลิตช่วยลดรายจ่ายและต้นทุนในการผลิตสินค้าลดขั้นตอนการทำงานที่ซ้ำซ้อนทำให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพดีขึ้นและมีต้นทุนที่ถูกลงเพิ่มความน่าเชื่อถือของสินค้าและเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้บริโภคซึ่งจะเป็นการเพิ่มยอดขายในภายหลังเนื่องจากว่าผู้บริโภคจะเน้นซื้อสินค้าที่ได้รับมาตรฐานสินค้าที่มี มอก. เท่านั้นในขณะที่สินค้านำเข้าจากต่างประเทศงั้นจะไม่มีในส่วนนี้ ซึ่งอาจจะเป็นสินค้าที่ไม่ผ่านมาตรฐานหรือไม่ได้คุณภาพดีเพียงพอที่จะนำมาใช้งานโดยมาตรฐานมอกนั้นจะเป็นมาตรฐานทางการค้าทำให้ผู้ผลิตและผู้บริโภคนั้นใช้มาตรฐานเดียวกันในการพิจารณาสินค้าทำให้เกิดความยุติธรรมในการซื้อขายสินค้าช่วยให้มีการใช้งานทรัพยากรต่างๆให้เกิดประโยชน์สูงสุดสร้างโอกาสแข่งขันให้กับสินค้าภายในประเทศและช่วยในการป้องกันสินค้าคุณภาพต่ำไม่ได้มาตรฐานวางขายในประเทศไทยซึ่งจะทำให้กระทบต่อเศรษฐกิจในประเทศโดยรวมได้ในระยะยาวหมายเลข มอก. คืออะไร? หมายเลขมอกคือหมายเลขที่ถูกกำหนดขึ้นเพื่อระบุลำดับของการออกมาตรฐานและปีที่  สมอ. หรือ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ได้ทำการประกาศเป็นมาตรฐานซึ่งจะมีระบุอยู่บนตัวสินค้า  ยกตัวอย่างเช่น  มอก. 14-2525 โมโนโซเดียม แอล-กลูตาเมต เป็นมาตรฐานสำหรับการผลิตสารปรุงแต่งรสชาติอาหารที่มีชื่อว่าโมโนโซเดียมกลูตาเมตหรือผงชูรสนั่นเอง 


โดยมาตรฐานเครื่องหมายอุตสาหกรรม หรือเครื่องหมายมอกที่เราควรรู้นั้นจะมีอยู่ 2 ประเภทได้แก่


1.เครื่องหมายมาตรฐานทั่วไป

เครื่องหมาย มอก.


เป็นเครื่องหมายรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่สมอกำหนดมาตรฐานของผลิตภัณฑ์นั่นไหมแล้วชื่อผู้ผลิตสามารถที่จะทำการยื่นขอการรับรองคุณภาพโดยสมัครใจเพื่อการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์และให้เป็นไปตามเกณฑ์กำหนดในมาตรฐานและหลักประกันให้กับผู้บริโภคหรือผู้ซื้อว่าผลิตภัณฑ์นั้นมีคุณภาพมีความปลอดภัยความคุ้มค่าและเหมาะสมกับราคาเช่นผลิตภัณฑ์อาหารวัสดุก่อสร้างวัสดุสำนักงานเครื่องใช้ไฟฟ้าและอื่นๆ โดยเครื่องหมายประเภทนี้จะเป็นเครื่องหมาย มอก. ซึ่งเป็นโลโก้สีฟ้าและไม่มีกรอบด้านนอก2.เครื่องหมายมาตรฐานบังคับ

เครื่องหมาย มอก.


เป็นเครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์ที่ถูกกำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานมาตรฐานแบบบังคับทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคและป้องกันความเสียหายอันอาจจะเกิดต่อเศรษฐกิจและสังคมโดยส่วนรวมโดยกฎหมายบังคับผู้ผลิตนำเข้าและผู้จัดจำหน่ายจะต้องผลิตนำเข้าและจัดจำหน่ายแต่ผลิตภัณฑ์ที่เป็นไปตามมาตรฐานแล้วเท่านั้นซึ่งจะต้องมีเครื่องหมายมาตรฐานบังคับติดแสดงไว้ทุกหน่วยเพื่อแสดงว่าผลิตภัณฑ์นั้นได้ผ่านการตรวจสอบรับรองแล้วตามกฎหมายเช่นไม้ขีดไฟสายไฟฟ้าบัลลาดผงซักฟอกท่อ PVC ผลิตภัณฑ์เหล็กถังดับเพลิงของเล่นเด็กหมวกกันน็อคเป็นต้น  โดยเครื่องหมายมาตรฐานบังคับนั้นจะเป็นโลโก้สีดำและมีวงกลมล้อมรอบซึ่งคุณสามารถที่จะทำการสังเกตง่ายๆบนตัวผลิตภัณฑ์สรุปจะเห็นได้ว่าเครื่องหมาย หมอกรนั้นมีความสำคัญต่อทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคซึ่งจะเป็นมาตรฐานที่จะช่วยให้คุณนั้นสามารถที่จะนำการเลือกซื้อสินค้าและมั่นใจได้ว่าสินค้าเหล่านั้นมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพที่ดีเพียงพอที่จะนำมาใช้ในงานรวมถึงมีความปลอดภัยและเหมาะสมกับการใช้งานของคุณ