-->
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ 5G แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ 5G แสดงบทความทั้งหมด

 มือถือ 5G นั้นในปัจจุบันนี้เริ่มมีมาขายมากมายหลายรุ่นหลายยี่ห้อกันมากขึ้นซึ่งมือถือในกลุ่มนี้นั้นจะเป็นมือถือที่รองรับการใช้งานเครือข่ายสัญ...

ในปัจจุบันนี้เครือข่ายสัญญาณ 5G ในประเทศไทยนั้นเริ่มมีให้บริการในบางส่วนและบางพื้นที่ซึ่งส่วนมากแล้วแต่เป็นพื้นที่บริเวณหัวเมืองใหญ่หลักๆซึ่...

 มือถือสมาร์ทโฟน Samsung ที่รองรับการใช้งานเครือข่าย 5G ที่สามารถที่จะซื้อได้แล้วในปัจจุบันนี้ ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าในปัจจุบันนี้คือข่าย 5...

สิ่งที่จะเกิดขึ้น เมื่อเครือข่ายเราก้าวเข้าสูโลก 5G การมาถึงของโลก 5จี นั้นนอจากที่จะช่วยให้คุณสามารถดาวน์โหลดเพลง หรือหนัง 4K ได้ ในเวลาแค...