ไม่ดูเงาหัว หมายถึงอะไร ?

ไม่ดูเงาหัว หมายถึงอะไร ? สำนวนสุภาษิตไทยที่กล่าวว่า ไม่ดูเงาหัว นั้นหมายถึง  (สำ) ก. ไม่รู้จักประมาณตน. อ้างอิงจาก พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตย...

ไม่รู้จักหัวนอนปลายตีน หมายถึงอะไร ?

ไม่รู้จักหัวนอนปลายตีน หมายถึงอะไร ? สำนวนสุภาษิตไทยที่กล่าวว่า ไม่รู้จักหัวนอนปลายตีน นั้นหมายถึง (สำ) ก. ไม่รู้ความเป็นมาหรือพื้นเพ. อ้างอ...

ไม่ดูตาม้าตาเรือ หมายถึงอะไร ?

ไม่ดูตาม้าตาเรือ หมายถึงอะไร ? สำนวนสุภาษิตไทยที่กล่าวว่า ไม่ดูตาม้าตาเรือ นั้นหมายถึง  (สำ) ก. ไม่พิจารณาให้รอบคอบ. อ้างอิงจากพจนานุกรม ฉบั...

มากหมอมากความ หมายถึงอะไร ?

มากหมอมากความ หมายถึงอะไร ? สำนวน สุภาษิตไทยที่กล่าวว่า “มากหมอมากความ” นั้นหมายถึง  (สำ) ว. หลายคนก็มีความเห็นแตกต่างกันเป็นหลายอย่างจนตกลง...

มะนาวไม่มีน้ำ หมายถึงอะไร ?

มะนาวไม่มีน้ำ หมายถึงอะไร ? สำนวนสุภาษิตไทยที่กล่าวว่า พูดอย่างมะนาวไม่มีน้ำ นั้นหมายถึง  (สำ) ก. พูดห้วน ๆ. พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ....

พูดเป็นต่อยหอย หมายถึงอะไร ?

พูดเป็นต่อยหอย หมายถึงอะไร ? สำนวนสุภาษิตไทยที่กล่าวว่า พูดเป็นต่อยหอย นั้นหมายถึง  (สำ) ก. พูดฉอด ๆ ไม่หยุดปาก. อ้างอิงจาก พจนานุกรม ฉบับรา...

พออ้าปากก็เห็นลิ้นไก่ หมายถึงอะไร ?

พออ้าปากก็เห็นลิ้นไก่ หมายถึงอะไร ? สำนวนสุภาษิตไทยที่กล่าวว่า พออ้าปากก็เห็นลิ้นไก่ นั้นหมายถึง  (สำ) รู้ทันกัน, พอแย้มปากก็เห็นไรฟัน ก็ว่า...

พบไม้งามเมื่อยามขวานบิ่น หมายถึงอะไร ?

พบไม้งามเมื่อยามขวานบิ่น หมายถึงอะไร ? สำนวนสุภาษิตไทย คำพังเพย ที่กล่าวว่า พบไม้งามเมื่อขวานบิ่น แปลว่า  (สำ) ก. พบหญิงสาวที่ต้องใจเมื่อแก่...
© Copyright 2020 - All Rights Reserved | Privacy | About | ข้อตกลงและเงื่อนไข | Contact