กอดเข่า หรือ กอดเข่าเจ่าจุก หมายถึงอะไร ?

กอดเข่า หรือ กอดเข่าเจ่าจุก หมายถึงอะไร ? สำนวนสุภาษิตที่กล่าวว่า “กอดเข่าเจ่าจุก” นั้นหมายถึง (สำ) ก. อยู่ในที่จำกัดอย่างหงอยเหงา เช่น ฝนตก...

กอดเก้าอี้ หมายถึงอะไร ?

กอดเก้าอี้ หมายถึงอะไร ? สำนวน สุภาษิตไทยที่กล่าวว่า กอดเก้าอี้นั้น หมายถึง  (สำ) ก. ยึดตำแหน่ง, ไม่ยอมละตำแหน่ง, เช่น ไม่ว่างานของเขาจะล้มเ...

กวนน้ำให้ขุ่น หมายถึงอะไร ?

กวนน้ำให้ขุ่น หมายถึงอะไร ? สำนวน สุภาษิตไทยที่กล่าวว่า กวนน้ำให้ขุ่น นั้นหมายถึง  (สำ) ก. ทำเรื่องราวที่สงบอยู่แล้วให้เกิดเป็นปัญหาขึ้นมา. ...

กลืนน้ำลายตัวเอง หมายถึงอะไร ?

กลืนน้ำลายตัวเอง หมายถึงอะไร ? สำนวน สุภาษิตไทยที่กล่าวว่า กลืนน้ำลายตัวเอง นั้นหมายถึง  (สำ) ก. พูดไว้อย่างหนึ่งแล้วกลับพูดแย้งคำที่พูดไว้เ...

หัวเดียวกระเทียมลีบ กลีบเดียวกระเทียมโทน หมายถึงอะไร ?

หัวเดียวกระเทียมลีบ กลีบเดียวกระเทียมโทน หมายถึงอะไร ? สำนวน สุภาษิตไทยที่กล่าวว่า หัวเดียวกระเทียมลีบ กลีบเดียวกระเทียมโทน นั้นหมายถึง (สำ)...

กลัวดอกพิกุลจะร่วง หมายถึงอะไร ?

กลัวดอกพิกุลจะร่วง หมายถึงอะไร ? สำนวนสุภาษิตไทยที่กล่าวว่า กลัวดอกพิกุลจะร่วง นั้นหมายถึง (สำ) ก. อาการที่นิ่งไม่พูด. อ้างอิงจาก พจนานุกรม ...

กลับลำ หมายถึงอะไร ?

กลับลำ หมายถึงอะไร ? สำนวน สุภาษิตไทยที่กล่าวว่า กลับลำ หมายถึง (สำ) ก. เปลี่ยนความคิด เช่น เมื่อวานเขาให้สัมภาษณ์ว่าจะไม่ยอมให้มีวันหยุดชดเ...
© Copyright 2020 - All Rights Reserved | Privacy | About | ข้อตกลงและเงื่อนไข | Contact