เอาทองไปรู่กระเบื้อง หมายถึงอะไร ?

เอาทองไปรู่กระเบื้อง หมายถึงอะไร ? สำนวน สุภาษิตไทยที่กล่าวว่า “อย่าเอาทองไปรู่กระเบื้อง” นั้นหมายถึง  (สำ) ก. โต้ตอบหรือทะเลาะกับคนพาลหรือค...

เห็นขี้ดีกว่าไส้ หมายถึงอะไร ?

เห็นขี้ดีกว่าไส้ หมายถึงอะไร ? สำนวน สุภาษิตไทยที่กล่าวว่า อย่าเห็นขี้ดีกว่าไส้ นั้นหมายถึง (สำ) ก. เห็นคนอื่นดีกว่าญาติพี่น้อง. อ้างอิงจาก ...

อย่าไว้ใจทาง อย่าวางใจคน จะจนใจเอง หมายถึงอะไร ?

อย่าไว้ใจทาง อย่าวางใจคน จะจนใจเอง หมายถึงอะไร ? สุภาษิต คำพังเพย สำนวนไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน สำนวนอย่าไว้ใจทาง อย่าวางใจคน จะจนใจเอง หมายถึ...

ละเลงขนมเบื้องด้วยปาก หมายถึงอะไร ?

ละเลงขนมเบื้องด้วยปาก หมายถึงอะไร ? สำนวนสุภาษิตไทยที่กล่าวว่า อย่าละเลงขนมเบื้องด้วยปาก นั้นหมายถึง  (สำ) ก. ดีแต่พูด แต่ทำไม่ได้. สำนวนไท...

หมาเห่าใบตองแห้ง หมายถึงอะไร ?

หมาเห่าใบตองแห้ง หมายถึงอะไร ? สำนวนสุภาษิตไทยที่กล่าวว่า อย่าทำเป็นหมาเห่าใบตองแห้ง หมายถึง  (สำ) น. คนที่ชอบพูดเอะอะแสดงว่าเก่ง แต่ไม่กล้...

กิ้งก่าได้ทอง หมายถึงอะไร ?

กิ้งก่าได้ทอง หมายถึงอะไร ? สำนวนไทยที่กล่าวว่า อย่าทำตัวเป็น กิ้งก่าได้ทอง หมายถึง คนที่ได้ลาภยศแล้วทะนงตนลืมฐานะเดิม  ขยายความสำนวนไทยนี้ห...

อย่าชิงสุกก่อนห่าม หมายถึงอะไร ?

อย่าชิงสุกก่อนห่าม หมายถึงอะไร ? สำนวนไทยที่กล่าวว่า อย่าชิงสุกก่อนห่าม นั้นหมายถึง (สำ) ก. ทำสิ่งที่ยังไม่สมควรแก่วัยหรือยังไม่ถึงเวลา (มัก...

อย่าชักน้ำเข้าลึก อย่าชักศึกเข้าบ้าน หมายถึงอะไร ?

อย่าชักน้ำเข้าลึก อย่าชักศึกเข้าบ้าน หมายถึงอะไร ? สำนวน สุภาษิตไทยที่กล่าวว่า “อย่าชักน้ำเข้าลึก อย่าชักศึกเข้าบ้าน” นั้นหมายถึง  (สำ) ก. น...
© Copyright 2019 - All Rights Reserved