ปลูกเรือนต้องตามใจผู้อยู่ ผูกอู่ต้องตามใจผู้นอน หมายถึงอะไร ?

ปลูกเรือนต้องตามใจผู้อยู่ ผูกอู่ต้องตามใจผู้นอน หมายถึงอะไร ? สำนวน สุภาษิตคำพังเพยไทย ที่ว่า  (สำ) ก. ทำตามความพอใจของผู้ที่จะได้รับผลโดยต...

ปลาหมอตายเพราะปาก หมายถึงอะไร ?

ปลาหมอตายเพราะปาก หมายถึงอะไร ? สำนวน คำพังเพยที่ว่า ปลาหมอตายเพราะปาก คำอ่านภาษาไทย:ปฺลา-หฺมอ-ตาย-เพฺราะ-ปาก. นั้นหมายถึง (สำ) น. คนที่พูดพ...

ปล่อยเสือเข้าป่า ปล่อยปลาลงน้ำ หมายถึงอะไร ?

ปล่อยเสือเข้าป่า ปล่อยปลาลงน้ำ หมายถึงอะไร ? สำนวน สุภาษิตไทยที่ว่า ปล่อยเสือเข้าป่า ปล่อยปลาลงน้ำ  คำอ่านภาษาไทย: ปฺล่อย-เสือ-เข้า-ป่า ปฺล่...

เนื้อไม่ได้กิน หนังไม่รองนั่ง เอากระดูกมาแขวนคอ หมายความว่า อะไร ?

เนื้อไม่ได้กิน หนังไม่รองนั่ง เอากระดูกมาแขวนคอ หมายความว่า อะไร ?  สำนวนไทยที่ว่า เนื้อไม่ได้กิน หนังไม่รองนั่ง เอากระดูกมาแขวนคอ  นั้น แปล...

น้ำพึ่งเรือ เสือพึ่งป่า หมายถึงอะไร

น้ำพึ่งเรือ เสือพึ่งป่า หมายถึงอะไร สำนวน สุภาษิตไทยที่บอกว่า น้ำพึ่งเรือ เสือพึ่งป่า (น้ำ-พึ่ง-เรือ-เสือ-พึ่ง-ป่า) แปลว่า  (สำ) น. การพึ่งพ...

น้ำเชี่ยว อย่าขวางเรือ หมายถึงอะไร ?

น้ำเชี่ยว อย่าขวางเรือ หมายถึงอะไร ? สำนวนไทยที่ว่า น้ำเชี่ยว อย่าขวางเรือ(น้ำ-เชี่ยว-อฺย่า-ขฺวาง-เรือ.) แปลว่า   (สำ) อย่าขวางผู้ที่มีอำนาจ...

น้ำท่วมปาก หมายถึงอะไร

น้ำท่วมปาก หมายถึงอะไร ?  สุภาษิตคำพังเพยไทยที่กล่าวว่า น้ำท่วมปาก คำอ่านภาษาไทย:น้ำ-ท่วม-ปาก.  นั้นแปลว่า  (สำ) ก. พูดไม่ออกเพราะเกรงจะมีภั...
© Copyright 2019 - All Rights Reserved