จับแพะชนแกะ หมายถึงอะไร ?

จับแพะชนแกะ หมายถึงอะไร ?  สำนวนสุภาษิตไทยที่กล่าวว่า “อย่าชอบจับแพะชนแกะ” นั้นหมายถึง ก. ทำอย่างขอไปที ไม่ได้อย่างนี้ก็เอาอย่างนั้นเข้าแทนเ...

จับงูข้างหาง หมายถึงอะไร ?

จับงูข้างหาง หมายถึงอะไร ? สำนวนไทยที่กล่าวว่า “อย่าจับงูข้างหาง” นั้นหมายถึง  (สำ) ก. ทำสิ่งที่เสี่ยงต่ออันตราย. อ้างอิงจาก พจนานุกรม ฉบับร...

งมเข็มในมหาสมุทร หมายถึงอะไร ?

งมเข็มในมหาสมุทร หมายถึงอะไร ? สำนวนสุภาษิตไทยที่กล่าวว่า “ยากเหมือนงมเข็มในมหาสมุทร” นั้นหมายถึง   (สำ) ก. ค้นหาสิ่งที่ยากจะค้นหาได้, ทำกิจ...

ฆ้องปากแตก หมายถึงอะไร ?

ฆ้องปากแตก หมายถึงอะไร ? สำนวนสุภาษิตไทยที่กล่าวว่า “ฆ้องปากแตก” หมายถึง   (สำ) ว. ปากโป้ง, เก็บความลับไม่อยู่, ชอบนำความลับของผู้อื่นไปโพนท...

คาหนังคาเขา หมายถึงอะไร ?

คาหนังคาเขา หมายถึงอะไร ? สำนวน สุภาษิตไทยที่กล่าวว่า “จับได้คาหนังคาเขา” นั้นหมายถึง  (สำ) ว. จับได้ในขณะที่กำลังกระทำผิดหรือพร้อมกับของกล...

คางคกขึ้นวอ หมายถึงอะไร ?

คางคกขึ้นวอ หมายถึงอะไร ? สำนวน สุภาษิตไทยที่กล่าวว่า “อย่าทำตัวเป็นคางคกขึ้นวอ” หรือ คางคกขึ้นวอ แมลงปอใส่ตุ้งติ้ง หมายถึง  (สำ) น. คนที่มี...

คอหอยกับลูกกระเดือก หมายถึงอะไร?

คอหอยกับลูกกระเดือก หมายถึงอะไร? สำนวนสุภาษิตไทยที่กล่าวว่า “เข้ากันได้ยังกับคอหอยกับลูกกระเดือก” นั้นหมายถึง (สำ) ว. เข้ากันได้ดี แยกกันไม่...

คลุมถุงชน หมายถึงอะไร?

คลุมถุงชน หมายถึงอะไร? สำนวนสุภาษิตไทยที่กล่าวว่า การคลุมถุงชน นั้นหมายถึง  (สำ) น. ลักษณะการแต่งงานที่ผู้ใหญ่จัดการให้ โดยที่เจ้าตัวไม่รู้จ...

คลื่นกระทบฝั่ง หมายถึงอะไร ?

คลื่นกระทบฝั่ง หมายถึงอะไร ? สำนวนสุภาษิตไทยที่กล่าวว่า “เหมือนคลื่นกระทบฝั่ง” นั้นหมายถึง  (สำ) น. เรื่องราวที่ครึกโครมขึ้นมาแล้วกลับเงียบห...

คดในข้อ งอในกระดูก หมายถึงอะไร?

คดในข้อ งอในกระดูก หมายถึงอะไร? สำนวนสุภาษิตไทยที่กล่าวว่า “คดในข้อ งอในกระดูก” นั้นหมายถึง  (สำ) ว. มีสันดานคดโกง. อ้างอิงจาก พจนานุกรม ฉบั...

เขียนเสือให้วัวกลัว หมายถึงอะไร ?

เขียนเสือให้วัวกลัว หมายถึงอะไร ? สำนวนสุภาษิตไทยที่กล่าวว่า เขียนเสือให้วัวกลัว นั้นหมายถึง  (สำ) ก. ทำอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อให้อีกฝ่ายหน...

เข้าเมืองตาหลิ่ว ต้องหลิ่วตาตาม หมายถึงอะไร?

เข้าเมืองตาหลิ่ว ต้องหลิ่วตาตาม หมายถึงอะไร? สำนวนสุภาษิตไทยที่กล่าวว่า เข้าเมืองตาหลิ่ว ต้องหลิ่วตาตาม นั้นหมายถึง (สำ) ก. ประพฤติตนตามที่ค...

เข้าด้ายเข้าเข็ม หมายถึงอะไร?

เข้าด้ายเข้าเข็ม หมายถึงอะไร? สำนวนสุภาษิตไทยที่กล่าวว่า “กำลังเข้าด้ายเข้าเข็ม” นั้นหมายถึง  (สำ) ว. จวนจะสำเร็จ ถ้าทำผิดพลาดหรือมีอะไรมาข...

ขุดบ่อล่อปลา หมายถึงอะไร ?

ขุดบ่อล่อปลา หมายถึงอะไร ? สำนวนสุภาษิตไทยที่กล่าวว่า “ขุดบ่อล่อปลา” นั้นหมายถึง  (สำ) ก. ทำกลอุบายเพื่อให้ฝ่ายหนึ่งหลงเชื่อโดยหวังประโยชน์...

ขุดด้วยปาก ถากด้วยตา หมายถึงอะไร ?

ขุดด้วยปาก ถากด้วยตา หมายถึงอะไร ? สำนวนสุภาษิตไทยที่กล่าวว่า “อย่าขุดด้วยปาก ถากด้วยตา” นั้นหมายถึง  (สำ) ก. แสดงอาการเหยียดหยามทั้งด้วยวาจ...
© Copyright 2019 - All Rights Reserved