ปลูกเรือนต้องตามใจผู้อยู่ ผูกอู่ต้องตามใจผู้นอน หมายถึงอะไร ?

ปลูกเรือนต้องตามใจผู้อยู่ ผูกอู่ต้องตามใจผู้นอน หมายถึงอะไร ? สำนวน สุภาษิตคำพังเพยไทย ที่ว่า  (สำ) ก. ทำตามความพอใจของผู้ที่จะได้รับผลโดยต...

ปลาหมอตายเพราะปาก หมายถึงอะไร ?

ปลาหมอตายเพราะปาก หมายถึงอะไร ? สำนวน คำพังเพยที่ว่า ปลาหมอตายเพราะปาก คำอ่านภาษาไทย:ปฺลา-หฺมอ-ตาย-เพฺราะ-ปาก. นั้นหมายถึง (สำ) น. คนที่พูดพ...

ปล่อยเสือเข้าป่า ปล่อยปลาลงน้ำ หมายถึงอะไร ?

ปล่อยเสือเข้าป่า ปล่อยปลาลงน้ำ หมายถึงอะไร ? สำนวน สุภาษิตไทยที่ว่า ปล่อยเสือเข้าป่า ปล่อยปลาลงน้ำ  คำอ่านภาษาไทย: ปฺล่อย-เสือ-เข้า-ป่า ปฺล่...

เนื้อไม่ได้กิน หนังไม่รองนั่ง เอากระดูกมาแขวนคอ หมายความว่า อะไร ?

เนื้อไม่ได้กิน หนังไม่รองนั่ง เอากระดูกมาแขวนคอ หมายความว่า อะไร ?  สำนวนไทยที่ว่า เนื้อไม่ได้กิน หนังไม่รองนั่ง เอากระดูกมาแขวนคอ  นั้น แปล...

น้ำพึ่งเรือ เสือพึ่งป่า หมายถึงอะไร

น้ำพึ่งเรือ เสือพึ่งป่า หมายถึงอะไร สำนวน สุภาษิตไทยที่บอกว่า น้ำพึ่งเรือ เสือพึ่งป่า (น้ำ-พึ่ง-เรือ-เสือ-พึ่ง-ป่า) แปลว่า  (สำ) น. การพึ่งพ...

น้ำเชี่ยว อย่าขวางเรือ หมายถึงอะไร ?

น้ำเชี่ยว อย่าขวางเรือ หมายถึงอะไร ? สำนวนไทยที่ว่า น้ำเชี่ยว อย่าขวางเรือ(น้ำ-เชี่ยว-อฺย่า-ขฺวาง-เรือ.) แปลว่า   (สำ) อย่าขวางผู้ที่มีอำนาจ...

น้ำท่วมปาก หมายถึงอะไร

น้ำท่วมปาก หมายถึงอะไร ?  สุภาษิตคำพังเพยไทยที่กล่าวว่า น้ำท่วมปาก คำอ่านภาษาไทย:น้ำ-ท่วม-ปาก.  นั้นแปลว่า  (สำ) ก. พูดไม่ออกเพราะเกรงจะมีภั...

น้ำขึ้นให้รีบตัก หมายถึงอะไร ? สำนวน คำพังเพยไทย

น้ำขึ้นให้รีบตัก หมายถึงอะไร ? สำนวน คำพังเพยไทย ที่ว่า น้ำขึ้นให้รีบตัก (น้ำ-ขึ้น-ไห้-รีบ-ตัก) แปลว่า (สำ) มีโอกาสดีควรรีบทำ.  อ้างอิงตาม ...

นอนหลับไม่รู้ นอนคู้ไม่เห็น หมายถึงอะไร ?

นอนหลับไม่รู้ นอนคู้ไม่เห็น หมายถึงอะไร ? สำนวนสุภาษิตไทย นอนหลับไม่รู้ นอนคู้ไม่เห็น  (นอน-หฺลับ-ไม่-รู้ นอน-คู้-ไม่-เห็น) หมายถึง (สำ) ก. ...

ถี่ลอดตาช้าง ห่างลอดตาเล็น หมายถึงอะไร ?

ถี่ลอดตาช้าง ห่างลอดตาเล็น หมายถึงอะไร ? สำนวนสุภาษิตไทยที่ว่า ถี่ลอดตาช้าง ห่างลอดตาเล็น (:ถี่-ลอด-ตา-ช้าง-ห่าง-ลอด-ตา-เล็น) หมายถึง (สำ) ว...

ตักบาตรอย่าถามพระ หมายถึงอะไร ?

ตักบาตรอย่าถามพระ หมายถึงอะไร ? สำนวนไทย ตักบาตรอย่าถามพระ (ตัก-บาด-หฺย่า-ถาม-พฺระ )หมายถึง  (สำ) ก. จะให้อะไรแก่ผู้ที่เต็มใจรับอยู่แล้ว ไม่...

ตักน้ำใส่กะโหลก ชะโงกดูเงา หมายความว่าอะไร ?

ตักน้ำใส่กะโหลก ชะโงกดูเงา หมายความว่าอะไร ? สำนวนสุภาษิต ตักน้ำใส่กะโหลก ชะโงกดูเงา ตัก-น้าม-ไส่-กะ-โหฺลก-ชะ-โงก-ดู-เงา (สำ) ก. ให้รู้จักฐา...
© Copyright 2019 - All Rights Reserved