ไม่ดูตาม้าตาเรือ หมายถึงอะไร ?

ไม่ดูตาม้าตาเรือ หมายถึงอะไร ? สำนวนสุภาษิตไทยที่กล่าวว่า ไม่ดูตาม้าตาเรือ นั้นหมายถึง  (สำ) ก. ไม่พิจารณาให้รอบคอบ. อ้างอิงจากพจนานุกรม ฉบั...

มากหมอมากความ หมายถึงอะไร ?

มากหมอมากความ หมายถึงอะไร ? สำนวน สุภาษิตไทยที่กล่าวว่า “มากหมอมากความ” นั้นหมายถึง  (สำ) ว. หลายคนก็มีความเห็นแตกต่างกันเป็นหลายอย่างจนตกลง...

มะนาวไม่มีน้ำ หมายถึงอะไร ?

มะนาวไม่มีน้ำ หมายถึงอะไร ? สำนวนสุภาษิตไทยที่กล่าวว่า พูดอย่างมะนาวไม่มีน้ำ นั้นหมายถึง  (สำ) ก. พูดห้วน ๆ. พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ....

พูดเป็นต่อยหอย หมายถึงอะไร ?

พูดเป็นต่อยหอย หมายถึงอะไร ? สำนวนสุภาษิตไทยที่กล่าวว่า พูดเป็นต่อยหอย นั้นหมายถึง  (สำ) ก. พูดฉอด ๆ ไม่หยุดปาก. อ้างอิงจาก พจนานุกรม ฉบับรา...

พออ้าปากก็เห็นลิ้นไก่ หมายถึงอะไร ?

พออ้าปากก็เห็นลิ้นไก่ หมายถึงอะไร ? สำนวนสุภาษิตไทยที่กล่าวว่า พออ้าปากก็เห็นลิ้นไก่ นั้นหมายถึง  (สำ) รู้ทันกัน, พอแย้มปากก็เห็นไรฟัน ก็ว่า...

พบไม้งามเมื่อยามขวานบิ่น หมายถึงอะไร ?

พบไม้งามเมื่อยามขวานบิ่น หมายถึงอะไร ? สำนวนสุภาษิตไทย คำพังเพย ที่กล่าวว่า พบไม้งามเมื่อขวานบิ่น แปลว่า  (สำ) ก. พบหญิงสาวที่ต้องใจเมื่อแก่...

ฝนทั่งให้เป็นเข็ม หมายถึงอะไร ?

ฝนทั่งให้เป็นเข็ม หมายถึงอะไร ? สำนวนสุภาษิตไทยที่กล่าวว่า ฝนทั่งให้เป็นเข็ม นั้นหมายถึง (สำ) ก. เพียรพยายามสุดความสามารถจนกว่าจะสำเร็จผล.  ...

ฝนตกไม่ทั่วฟ้า หมายถึงอะไร ?

ฝนตกไม่ทั่วฟ้า หมายถึงอะไร ? สำนวน สุภาษิตไทยที่กล่าวว่า ฝนตกไม่ทั่วฟ้า นั้นหมายถึง (สำ) ก. ให้หรือแจกจ่ายอะไรไม่ทั่วถึงกัน. อ้างอิงจาก พจนา...

ผีถึงป่าช้า หมายถึงอะไร ?

ผีถึงป่าช้า หมายถึงอะไร ? สำนวนสุภาษิตไทยที่กล่าวว่า ผีถึงป่าช้า นั้นหมายถึง  (สำ) ต้องยอมทำด้วยความจำใจหรือไม่มีทางเลือก. อ้างอิงจาก พจนานุ...

ผีซ้ำด้ำพลอย หมายถึงอะไร ?

ผีซ้ำด้ำพลอย หมายถึงอะไร ? สำนวน สุภาษิตไทยที่กล่าวว่า ผีซ้ำด้ำพลอย หมายถึง (สำ) น. เคราะห์เดิมร้ายหนักอยู่แล้ว ยังมีเคราะห์อื่นซ้ำเข้ามา ทำ...

ผักชีโรยหน้า หมายถึงอะไร ?

ผักชีโรยหน้า หมายถึงอะไร ? สำนวนสุภาษิตไทยที่กล่าวว่า “ทำงานเหมือนผักชีโรยหน้า” นั้นหมายถึง  (สำ) น. การทำความดีเพียงผิวเผิน. อ้างอิงจาก พจน...

ไปไหนมา สามวาสองศอก หมายถึงอะไร ?

ไปไหนมา สามวาสองศอก หมายถึงอะไร ? สำนวนไทยที่กล่าวว่า ไปไหนมา สามวาสองศอกนั้น หมายถึง (สำ) ก. ถามอย่างหนึ่งตอบไปอีกอย่างหนึ่ง. อ้างอิงจากพจน...

ปิดทองหลังพระ หมายถึงอะไร ?

ปิดทองหลังพระ หมายถึงอะไร ? สำนวนสุภาษิตไทยที่กล่าวว่า ปิดทองหลังพระนั้นหมายถึง  (สำ) ก. ทำความดีแต่ไม่ได้รับการยกย่อง เพราะไม่มีใครเห็นคุณค...

ปากหวานก้นเปรี้ยว หมายถึงอะไร ?

ปากหวานก้นเปรี้ยว หมายถึงอะไร ? สำนวนสุภาษิตไทยที่กล่าวว่า ปากหวานก้นเปรี้ยว หมายถึง (สำ) ก. พูดจาอ่อนหวานแต่ไม่จริงใจ. อ้างอิงจาก พจนานุกรม...

เบี้ยน้อยหอยน้อย หมายถึงอะไร ?

เบี้ยน้อยหอยน้อย หมายถึงอะไร ? สำนวนสุภาษิตไทยที่กล่าวว่า “เบี้ยน้อยหอยน้อย” นั้นหมายถึง  (สำ) ว. มีเงินน้อย, มีเงินไม่มาก. อ้างอิงจาก พจนา...
© Copyright 2020 - All Rights Reserved | Privacy | About | ข้อตกลงและเงื่อนไข | Contact