จับแพะชนแกะ หมายถึงอะไร ?

จับแพะชนแกะ หมายถึงอะไร ?  สำนวนสุภาษิตไทยที่กล่าวว่า “อย่าชอบจับแพะชนแกะ” นั้นหมายถึง ก. ทำอย่างขอไปที ไม่ได้อย่างนี้ก็เอาอย่างนั้นเข้าแทนเ...

จับงูข้างหาง หมายถึงอะไร ?

จับงูข้างหาง หมายถึงอะไร ? สำนวนไทยที่กล่าวว่า “อย่าจับงูข้างหาง” นั้นหมายถึง  (สำ) ก. ทำสิ่งที่เสี่ยงต่ออันตราย. อ้างอิงจาก พจนานุกรม ฉบับร...

งมเข็มในมหาสมุทร หมายถึงอะไร ?

งมเข็มในมหาสมุทร หมายถึงอะไร ? สำนวนสุภาษิตไทยที่กล่าวว่า “ยากเหมือนงมเข็มในมหาสมุทร” นั้นหมายถึง   (สำ) ก. ค้นหาสิ่งที่ยากจะค้นหาได้, ทำกิจ...

ฆ้องปากแตก หมายถึงอะไร ?

ฆ้องปากแตก หมายถึงอะไร ? สำนวนสุภาษิตไทยที่กล่าวว่า “ฆ้องปากแตก” หมายถึง   (สำ) ว. ปากโป้ง, เก็บความลับไม่อยู่, ชอบนำความลับของผู้อื่นไปโพนท...

โคแก่ชอบกินหญ้าอ่อน หมายถึงอะไร ?

โคแก่ชอบกินหญ้าอ่อน หมายถึงอะไร ? สำนวนสุภาษิตไทยที่กล่าวว่า “โคแก่ชอบกินหญ้าอ่อน”  หมายถึง  (สำ) น. ชายสูงอายุที่ชอบผู้หญิงรุ่นสาว. พจนานุก...

คาหนังคาเขา หมายถึงอะไร ?

คาหนังคาเขา หมายถึงอะไร ? สำนวน สุภาษิตไทยที่กล่าวว่า “จับได้คาหนังคาเขา” นั้นหมายถึง  (สำ) ว. จับได้ในขณะที่กำลังกระทำผิดหรือพร้อมกับของกล...

คางคกขึ้นวอ หมายถึงอะไร ?

คางคกขึ้นวอ หมายถึงอะไร ? สำนวน สุภาษิตไทยที่กล่าวว่า “อย่าทำตัวเป็นคางคกขึ้นวอ” หรือ คางคกขึ้นวอ แมลงปอใส่ตุ้งติ้ง หมายถึง  (สำ) น. คนที่มี...

คอหอยกับลูกกระเดือก หมายถึงอะไร?

คอหอยกับลูกกระเดือก หมายถึงอะไร? สำนวนสุภาษิตไทยที่กล่าวว่า “เข้ากันได้ยังกับคอหอยกับลูกกระเดือก” นั้นหมายถึง (สำ) ว. เข้ากันได้ดี แยกกันไม่...
© Copyright 2019 - All Rights Reserved