กบเลือกนาย หมายถึงอะไร ?

กบเลือกนาย หมายถึงอะไร ? สำนวน สุภาษิตไทยที่กล่าวว่า อย่าเป็นทำตัวเป็น กบเลือกนาย นั้นหมายถึง (สำ) น. ผู้ที่ต้องการเปลี่ยนผู้บังคับบัญชาอยู่...

อยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูดาย ปั้นวัวปั้นควายให้ลูกท่านเล่น หมายถึงอะไร ?

อยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูดาย ปั้นวัวปั้นควายให้ลูกท่านเล่น หมายถึงอะไร ? สำนวน สุภาษิตไทย ที่กล่าวว่า อยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูดาย ปั้นวัวปั้นควาย...

เอาลูกเขามาเลี้ยง อย่าเอาเมี่ยงเขามาอม หมายถึงอะไร ?

เอาลูกเขามาเลี้ยง อย่าเอาเมี่ยงเขามาอม หมายถึงอะไร ? สำนวน สุภาษิตไทย”อย่าเอาลูกเขามาเลี้ยง อย่าเอาเมี่ยงเขามาอม” หมายถึง   (สำ) ก. เอาลูกขอ...

เอามะพร้าวห้าวไปขายสวน เอาแป้งนวลไปขายชาววัง หมายถึงอะไร ?

เอามะพร้าวห้าวไปขายสวน หมายถึงอะไร ? สำนวนไทยที่กล่าวว่า “อย่าเอามะพร้าวห้าวไปขายสวน เอาแป้งนวลไปขายชาววัง” นั้นหมายถึง (สำ) ก. แสดงความรู้ห...

เอาทองไปรู่กระเบื้อง หมายถึงอะไร ?

เอาทองไปรู่กระเบื้อง หมายถึงอะไร ? สำนวน สุภาษิตไทยที่กล่าวว่า “อย่าเอาทองไปรู่กระเบื้อง” นั้นหมายถึง  (สำ) ก. โต้ตอบหรือทะเลาะกับคนพาลหรือค...

ยืมจมูกคนอื่นหายใจ หมายถึงอะไร ?

ยืมจมูกคนอื่นหายใจ หมายถึงอะไร ? สำนวน สุภาษิตไทยที่กล่าวว่า  อย่าเอาจมูกคนอื่นหายใจ  นั้นหมายถึง (สำ) ก. อาศัยผู้อื่นมักไม่สะดวก, พึ่งจมูกค...

เห็นขี้ดีกว่าไส้ หมายถึงอะไร ?

เห็นขี้ดีกว่าไส้ หมายถึงอะไร ? สำนวน สุภาษิตไทยที่กล่าวว่า อย่าเห็นขี้ดีกว่าไส้ นั้นหมายถึง (สำ) ก. เห็นคนอื่นดีกว่าญาติพี่น้อง. อ้างอิงจาก ...

อย่าไว้ใจทาง อย่าวางใจคน จะจนใจเอง หมายถึงอะไร ?

อย่าไว้ใจทาง อย่าวางใจคน จะจนใจเอง หมายถึงอะไร ? สุภาษิต คำพังเพย สำนวนไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน สำนวนอย่าไว้ใจทาง อย่าวางใจคน จะจนใจเอง หมายถึ...
© Copyright 2019 - All Rights Reserved