เกลียดตัวกินไข่ เกลียดปลาไหลกินนํ้าแกง หมายถึงอะไร ?

เกลียดตัวกินไข่ เกลียดปลาไหลกินนํ้าแกง หมายถึงอะไร ? สำนวน สุภาษิตไทยที่กล่าวว่า เกลียดตัวกินไข่ เกลียดปลาไหลกินนํ้าแกง นั้นหมายถึง  (สำ) ก....

กู่ไม่กลับ หมายถึงอะไร?

กู่ไม่กลับ หมายถึงอะไร?  สำนวนสุภาษิตไทยที่กล่าวว่า กู่ไม่กลับ หมายถึง  (สำ) ก. ไม่ฟังคำทัดทาน, ห้ามไม่อยู่. อ้างอิงจาก พจนานุกรม ฉบับราชบัณ...

กินอยู่กับปาก อยากอยู่กับท้อง หมายถึงอะไร ?

กินอยู่กับปาก อยากอยู่กับท้อง หมายถึงอะไร ? สำนวนสุภาษิตไทยที่กล่าวว่า กินอยู่กับปาก อยากอยู่กับท้อง นั้นหมายถึง  (สำ) ก. รู้ดีอยู่แล้วแสร้ง...

กินเหมือนหมู อยู่เหมือนหมา หมายถึงอะไร?

กินเหมือนหมู อยู่เหมือนหมา หมายถึงอะไร?   สำนวนสุภาษิตไทยที่กล่าวว่า กินเหมือนหมู อยู่เหมือนหมา หรือ กินอย่างหมู อยู่อย่างหมานั้นหมายถึง   (...

กินสำรับ หมายถึงอะไร ?

กินสำรับ หมายถึงอะไร ? สำนวน สุภาษิตไทยที่กล่าวว่า กินสำรับ หมายถึง (สำ) กินอาหารอย่างดี. อ้างอิงจาก พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๕๔ ...

กินเศษกินเลย หมายถึงอะไร ?

กินเศษกินเลย หมายถึงอะไร ? สำนวน สุภาษิตไทยที่กล่าวว่า กินเศษกินเลย หมายถึง (สำ) ก. กินกำไร, ยักเอาเพียงบางส่วนที่มีจำนวนเล็กน้อยไว้, ยักเอา...

กินลมกินแล้ง หมายถึงอะไร ?

กินลมกินแล้ง หมายถึงอะไร ? สำนวน สุภาษิตไทยที่กล่าวว่า กินลมกินแล้ง นั้นหมายถึง  (สำ) ก. ไม่ได้ประโยชน์อะไรเลย. อ้างอิงจาก พจนานุกรม ฉบับราช...

กินรังแตน หมายถึงอะไร ?

กินรังแตน หมายถึงอะไร ? สำนวนสุภาษิตไทยที่กล่าวว่า กินรังแตน นั้น หมายถึง  (สำ) ก. มีอารมณ์เสียหงุดหงิดบ่นว่าเกินกว่าเหตุ. อ้างอิงจาก  พจนาน...

กินบุญเก่า หมายถึงอะไร ?

กินบุญเก่า หมายถึงอะไร ? สำนวน สุภาษิตไทยที่กล่าวว่า กินบุญเก่า หมายถึง  (สำ) ก. ได้รับผลแห่งความดีที่ทำไว้แต่ปางก่อน (มักใช้เป็นสำนวนอุปมาแ...

กินน้ำพริกถ้วยเดียว หมายถึงอะไร ?

กินน้ำพริกถ้วยเดียว หมายถึงอะไร ? สำนวน สุภาษิตไทยที่กล่าวว่า “กินน้ำพริกถ้วยเดียว” นั้น หมายถึง (สำ) ก. อยู่กับเมียคนเดียว. อ้างอิงจาก พจนา...

กินน้ำตา หมายถึงอะไร ?

 กินน้ำตา หมายถึงอะไร ? สำนวน สุภาษิตไทยที่กล่าวว่า กินน้ำตา นั้นหมายถึง (สำ) ก. ร้องไห้, เศร้าโศก. อ้างอิงจาก พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ...

กินตามน้ำ หมายถึงอะไร ?

กินตามน้ำ หมายถึงอะไร ? สำนวน สุภาษิตไทยที่กล่าวว่า กินตามน้ำนั้นหมายถึง  (สำ) ก. รับของสมนาคุณที่เขาเอามาให้โดยไม่ได้เรียกร้อง (มักใช้แก่เจ...

กินข้าวลิง หมายถึงอะไร ?

กินข้าวลิง หมายถึงอะไร ? สำนวนสุภาษิตไทยที่กล่าวว่า กินข้าวลิง นั้นหมายถึง  (สำ) ก. กินสิ่งที่พอจะหาได้ เพราะไปตกอยู่ในที่ที่ไม่มีอาหารจะกิน...

กินแกลบกินรำ หมายถึงอะไร ?

กินแกลบกินรำ หมายถึงอะไร ? สำนวน สุภาษิตไทยที่กล่าวว่า  กินแกลบกินรำ นั้นหมายถึง (สำ) ว. โง่ เช่น ฉันไม่ได้กินแกลบกินรำนี่ จะได้ไม่รู้เท่าทั...

กินเกลือกินกะปิ หมายถึงอะไร ?

กินเกลือกินกะปิ หมายถึงอะไร ? สำนวน สุภาษิตไทยที่กล่าวว่า กินเกลือกินกะปิ นั้นหมายถึง (สำ) ว. อดทนต่อความลำบากยากแค้น เช่น เขาเคยกินเกลือกิน...
© Copyright 2020 - All Rights Reserved | Privacy | About | ข้อตกลงและเงื่อนไข | Contact