กบเลือกนาย หมายถึงอะไร ?

กบเลือกนาย หมายถึงอะไร ? สำนวน สุภาษิตไทยที่กล่าวว่า อย่าเป็นทำตัวเป็น กบเลือกนาย นั้นหมายถึง (สำ) น. ผู้ที่ต้องการเปลี่ยนผู้บังคับบัญชาอยู่...

อยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูดาย ปั้นวัวปั้นควายให้ลูกท่านเล่น หมายถึงอะไร ?

อยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูดาย ปั้นวัวปั้นควายให้ลูกท่านเล่น หมายถึงอะไร ? สำนวน สุภาษิตไทย ที่กล่าวว่า อยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูดาย ปั้นวัวปั้นควาย...

เอาลูกเขามาเลี้ยง อย่าเอาเมี่ยงเขามาอม หมายถึงอะไร ?

เอาลูกเขามาเลี้ยง อย่าเอาเมี่ยงเขามาอม หมายถึงอะไร ? สำนวน สุภาษิตไทย”อย่าเอาลูกเขามาเลี้ยง อย่าเอาเมี่ยงเขามาอม” หมายถึง   (สำ) ก. เอาลูกขอ...

เอามะพร้าวห้าวไปขายสวน เอาแป้งนวลไปขายชาววัง หมายถึงอะไร ?

เอามะพร้าวห้าวไปขายสวน หมายถึงอะไร ? สำนวนไทยที่กล่าวว่า “อย่าเอามะพร้าวห้าวไปขายสวน เอาแป้งนวลไปขายชาววัง” นั้นหมายถึง (สำ) ก. แสดงความรู้ห...

เอาทองไปรู่กระเบื้อง หมายถึงอะไร ?

เอาทองไปรู่กระเบื้อง หมายถึงอะไร ? สำนวน สุภาษิตไทยที่กล่าวว่า “อย่าเอาทองไปรู่กระเบื้อง” นั้นหมายถึง  (สำ) ก. โต้ตอบหรือทะเลาะกับคนพาลหรือค...

ยืมจมูกคนอื่นหายใจ หมายถึงอะไร ?

ยืมจมูกคนอื่นหายใจ หมายถึงอะไร ? สำนวน สุภาษิตไทยที่กล่าวว่า  อย่าเอาจมูกคนอื่นหายใจ  นั้นหมายถึง (สำ) ก. อาศัยผู้อื่นมักไม่สะดวก, พึ่งจมูกค...

เห็นขี้ดีกว่าไส้ หมายถึงอะไร ?

เห็นขี้ดีกว่าไส้ หมายถึงอะไร ? สำนวน สุภาษิตไทยที่กล่าวว่า อย่าเห็นขี้ดีกว่าไส้ นั้นหมายถึง (สำ) ก. เห็นคนอื่นดีกว่าญาติพี่น้อง. อ้างอิงจาก ...

อย่าไว้ใจทาง อย่าวางใจคน จะจนใจเอง หมายถึงอะไร ?

อย่าไว้ใจทาง อย่าวางใจคน จะจนใจเอง หมายถึงอะไร ? สุภาษิต คำพังเพย สำนวนไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน สำนวนอย่าไว้ใจทาง อย่าวางใจคน จะจนใจเอง หมายถึ...

ละเลงขนมเบื้องด้วยปาก หมายถึงอะไร ?

ละเลงขนมเบื้องด้วยปาก หมายถึงอะไร ? สำนวนสุภาษิตไทยที่กล่าวว่า อย่าละเลงขนมเบื้องด้วยปาก นั้นหมายถึง  (สำ) ก. ดีแต่พูด แต่ทำไม่ได้. สำนวนไท...

หมาเห่าใบตองแห้ง หมายถึงอะไร ?

หมาเห่าใบตองแห้ง หมายถึงอะไร ? สำนวนสุภาษิตไทยที่กล่าวว่า อย่าทำเป็นหมาเห่าใบตองแห้ง หมายถึง  (สำ) น. คนที่ชอบพูดเอะอะแสดงว่าเก่ง แต่ไม่กล้...

กิ้งก่าได้ทอง หมายถึงอะไร ?

กิ้งก่าได้ทอง หมายถึงอะไร ? สำนวนไทยที่กล่าวว่า อย่าทำตัวเป็น กิ้งก่าได้ทอง หมายถึง คนที่ได้ลาภยศแล้วทะนงตนลืมฐานะเดิม  ขยายความสำนวนไทยนี้ห...

ตำน้ำพริกละลายแม่น้ำ หมายถึงอะไร ?

ตำน้ำพริกละลายแม่น้ำ หมายถึงอะไร ? สำนวนไทยที่กล่าวว่า “อย่าตำน้ำพริกละลายแม่น้ำ” นั้นหมายถึง  (สำ) ลงทุนไปโดยได้ผลประโยชน์ไม่คุ้มทุน, ใช้จ่...

ชี้โพรงให้กระรอก หมายถึงอะไร ?

ชี้โพรงให้กระรอก หมายถึงอะไร ? สำนวน สุภาษิตไทยที่กล่าวว่า “อย่าชี้โพรงให้กระรอก” นั้นหมายถึง  (สำ) ก. ชี้แนะทางให้ทำสิ่งที่ไม่ถูกต้อง. อ้าง...

อย่าชิงสุกก่อนห่าม หมายถึงอะไร ?

อย่าชิงสุกก่อนห่าม หมายถึงอะไร ? สำนวนไทยที่กล่าวว่า อย่าชิงสุกก่อนห่าม นั้นหมายถึง (สำ) ก. ทำสิ่งที่ยังไม่สมควรแก่วัยหรือยังไม่ถึงเวลา (มัก...

อย่าชักน้ำเข้าลึก อย่าชักศึกเข้าบ้าน หมายถึงอะไร ?

อย่าชักน้ำเข้าลึก อย่าชักศึกเข้าบ้าน หมายถึงอะไร ? สำนวน สุภาษิตไทยที่กล่าวว่า “อย่าชักน้ำเข้าลึก อย่าชักศึกเข้าบ้าน” นั้นหมายถึง  (สำ) ก. น...
© Copyright 2019 - All Rights Reserved