ไม่ดูเงาหัว หมายถึงอะไร ?

ไม่ดูเงาหัว หมายถึงอะไร ? สำนวนสุภาษิตไทยที่กล่าวว่า ไม่ดูเงาหัว นั้นหมายถึง  (สำ) ก. ไม่รู้จักประมาณตน. อ้างอิงจาก พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตย...

ไม่รู้จักหัวนอนปลายตีน หมายถึงอะไร ?

ไม่รู้จักหัวนอนปลายตีน หมายถึงอะไร ? สำนวนสุภาษิตไทยที่กล่าวว่า ไม่รู้จักหัวนอนปลายตีน นั้นหมายถึง (สำ) ก. ไม่รู้ความเป็นมาหรือพื้นเพ. อ้างอ...

ไม่ดูตาม้าตาเรือ หมายถึงอะไร ?

ไม่ดูตาม้าตาเรือ หมายถึงอะไร ? สำนวนสุภาษิตไทยที่กล่าวว่า ไม่ดูตาม้าตาเรือ นั้นหมายถึง  (สำ) ก. ไม่พิจารณาให้รอบคอบ. อ้างอิงจากพจนานุกรม ฉบั...

มือถือสาก ปากถือศีล หมายถึงอะไร ?

มือถือสาก ปากถือศีล หมายถึงอะไร ? สำนวนสุภาษิตไทยที่กล่าวว่า “มือถือสาก ปากถือศีล” นั้นหมายถึง  (สำ) ว. มักแสดงตัวว่าเป็นคนมีศีลมีธรรม แต่กล...

มากหมอมากความ หมายถึงอะไร ?

มากหมอมากความ หมายถึงอะไร ? สำนวน สุภาษิตไทยที่กล่าวว่า “มากหมอมากความ” นั้นหมายถึง  (สำ) ว. หลายคนก็มีความเห็นแตกต่างกันเป็นหลายอย่างจนตกลง...

มะกอกสามตะกร้าปาไม่ถูก หมายถึงอะไร ?

มะกอกสามตะกร้าปาไม่ถูก หมายถึงอะไร ? สำนวน สุภาษิตไทยที่กล่าวว่า มะกอกสามตะกร้าปาไม่ถูก นั้นหมายถึง (๑)  (สำ) ก. พูดจาตลบตะแลงพลิกแพลงไปมาจน...

มะนาวไม่มีน้ำ หมายถึงอะไร ?

มะนาวไม่มีน้ำ หมายถึงอะไร ? สำนวนสุภาษิตไทยที่กล่าวว่า พูดอย่างมะนาวไม่มีน้ำ นั้นหมายถึง  (สำ) ก. พูดห้วน ๆ. พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ....

พออ้าปากก็เห็นลิ้นไก่ หมายถึงอะไร ?

พออ้าปากก็เห็นลิ้นไก่ หมายถึงอะไร ? สำนวนสุภาษิตไทยที่กล่าวว่า พออ้าปากก็เห็นลิ้นไก่ นั้นหมายถึง  (สำ) รู้ทันกัน, พอแย้มปากก็เห็นไรฟัน ก็ว่า...

พบไม้งามเมื่อยามขวานบิ่น หมายถึงอะไร ?

พบไม้งามเมื่อยามขวานบิ่น หมายถึงอะไร ? สำนวนสุภาษิตไทย คำพังเพย ที่กล่าวว่า พบไม้งามเมื่อขวานบิ่น แปลว่า  (สำ) ก. พบหญิงสาวที่ต้องใจเมื่อแก่...

ฝนทั่งให้เป็นเข็ม หมายถึงอะไร ?

ฝนทั่งให้เป็นเข็ม หมายถึงอะไร ? สำนวนสุภาษิตไทยที่กล่าวว่า ฝนทั่งให้เป็นเข็ม นั้นหมายถึง (สำ) ก. เพียรพยายามสุดความสามารถจนกว่าจะสำเร็จผล.  ...

ฝนตกไม่ทั่วฟ้า หมายถึงอะไร ?

ฝนตกไม่ทั่วฟ้า หมายถึงอะไร ? สำนวน สุภาษิตไทยที่กล่าวว่า ฝนตกไม่ทั่วฟ้า นั้นหมายถึง (สำ) ก. ให้หรือแจกจ่ายอะไรไม่ทั่วถึงกัน. อ้างอิงจาก พจนา...

ผีถึงป่าช้า หมายถึงอะไร ?

ผีถึงป่าช้า หมายถึงอะไร ? สำนวนสุภาษิตไทยที่กล่าวว่า ผีถึงป่าช้า นั้นหมายถึง  (สำ) ต้องยอมทำด้วยความจำใจหรือไม่มีทางเลือก. อ้างอิงจาก พจนานุ...

ผีซ้ำด้ำพลอย หมายถึงอะไร ?

ผีซ้ำด้ำพลอย หมายถึงอะไร ? สำนวน สุภาษิตไทยที่กล่าวว่า ผีซ้ำด้ำพลอย หมายถึง (สำ) น. เคราะห์เดิมร้ายหนักอยู่แล้ว ยังมีเคราะห์อื่นซ้ำเข้ามา ทำ...

ผักชีโรยหน้า หมายถึงอะไร ?

ผักชีโรยหน้า หมายถึงอะไร ? สำนวนสุภาษิตไทยที่กล่าวว่า “ทำงานเหมือนผักชีโรยหน้า” นั้นหมายถึง  (สำ) น. การทำความดีเพียงผิวเผิน. อ้างอิงจาก พจน...
© Copyright 2020 - All Rights Reserved | Privacy | About | ข้อตกลงและเงื่อนไข | Contact