-->
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ สำนวนไทย แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ สำนวนไทย แสดงบทความทั้งหมด

 หันหน้าเข้าหากัน หมายถึงอะไร ? สำนวน สุภาษิตไทยที่กล่าวว่า หันหน้าเข้าหากัน หมายถึง  (สำ) ก. ปรองดองกัน, สมัครสมานกัน, เช่น ทุกฝ่ายจะต้องหั...

 หันหน้าเข้าวัด หมายถึงอะไร? สำนวน สุภาษิตไทยที่กล่าวว่า หันหน้าเข้าวัด หมายถึง  (สำ) ก. มุ่งหน้าเข้าวัดเพื่อถือศีลฟังเทศน์เป็นต้น. อ้างอิงจ...

 หว่านพืชหวังผล หมายถึงอะไร ? สำนวน สุภาษิตไทยที่กล่าว่า หว่านพืชหวังผล หมายถึง (สำ) ก. ให้ผลประโยชน์แก่ผู้อื่นเพื่อหวังผลตอบแทน. อ้างอิงจาก...

 หมูเขาจะหามเอาคานเข้าไปสอด หมายถึงอะไร?  สำนวน สุภาษิตไทยที่กล่าวว่า หมูเขาจะหามเอาคานเข้าไปสอด หมายถึง  (สำ) น. คนที่เข้าไปขัดขวางขณะที่ผู...

 หมากัดอย่ากัดตอบ หมายถึงอะไร? สำนวน สุภาษิตไทยที่กล่าวว่า หมากัดอย่ากัดตอบ หมายถึง  (สำ) ก. อย่าลดตัวลงไปต่อสู้หรือต่อปากต่อคำกับคนพาลหรือค...

 หมาหางด้วน หมายถึงอะไร? สำนวน สุภาษิตไทยที่กล่าวว่า  หมาหางด้วน หมายถึง  (สำ) น. คนที่ทำอะไรผิดพลาดจนได้รับความอับอายแล้วชวนให้ผู้อื่นทำตาม...

 หมาหวงก้าง หมายถึงอะไร? สำนวน สุภาษิตไทยที่กล่าวว่า หมาหวงก้าง หมายถึง  (สำ) น. คนที่หวงของที่ตนไม่มีสิทธิ์, คนที่กันท่าคนอื่นในสิ่งที่ตนได...

 หมาลอบกัด หมายถึงอะไร? สำนวน สุภาษิตไทยที่กล่าวว่า หมาลอบกัด หมายถึง  (สำ) น. คนที่ลอบทำร้ายหรือกลั่นแกล้งผู้อื่นลับหลัง. อ้างอิงจาก พจนานุ...

 หมอบราบคาบแก้ว หมายถึงอะไร? สำนวน สุภาษิตไทยที่กล่าวว่า หมอบราบคาบแก้ว หมายถึง  (สำ) ก. ยอมตามโดยไม่ขัดขืน, ยอมแพ้โดยดี. อ้างอิงจาก พจนานุก...

 หนามแหลมไม่มีใครเสี้ยม มะนาวกลมเกลี้ยงไม่มีใครกลึง หมายถึงอะไร? สำนวน สุภาษิตไทยที่กล่าวว่า หนามแหลมไม่มีใครเสี้ยม มะนาวกลมเกลี้ยงไม่มีใครก...

 หนามยอกอก หมายถึงอะไร? สำนวน สุภาษิตไทยที่กล่าวว่า หนามยอกอก หมายถึง  (สำ) น. คนหรือเหตุการณ์ที่ทำให้รู้สึกเหมือนมีอะไรมาทิ่มแทงอยู่ในอกตลอ...

 หนักไม่เอา เบาไม่สู้ หมายถึงอะไร ? สำนวน สุภาษิตไทยที่กล่าวว่า หนักไม่เอาเบาไม่สู้ นั้นหมายถึง  (สำ) ว. ไม่มีความอดทนที่จะทำการงาน. อ้างอิง...

 หญิงสามผัว หมายถึงอะไร สำนวน สุภาษิตไทยที่กล่าวว่า หญิงสามผัว หมายถึง  (สำ) น. ผู้หญิงที่มีสามีถึง ๓ คน, ใช้พูดตำหนิเหยียดหยามว่าเป็นหญิงไ...

 เสือจนท่า ข้าจนทาง หมายถึงอะไร? สำนวนสุภาษิตไทยที่กล่าวว่า เสือจนท่า ข้าจนทาง หมายถึง (สำ) จำเป็นต้องยอมเพื่อเอาตัวรอด.  อ้างอิงจาก พจนานุก...

 เสือนอนกิน หมายถึงอะไร ? สำนวน สุภาษิตไทยที่กล่าวว่า เสือนอนกิน หมายถึง  (สำ) น. คนที่ได้รับผลประโยชน์หรือผลกำไรโดยไม่ต้องลงทุนลงแรง. อ้างอ...

 เสี้ยมเขาควายให้ชนกัน หมายถึงอะไร? สำนวน สุภาษิตไทยที่กล่าวว่า เสี้ยมเขาควายให้ชนกัน หมายถึง  (สำ) ก. ยุยงให้โกรธ เกลียด หรือวิวาทกัน. อ้าง...

 สุนัขจนตรอก หรือ หมาจนตรอก หมายถึงอะไร ? สำนวน สุภาษิตไทยที่กล่าวว่า สุนัขจนตรอก หรือ หมาจนตรอก หมายถึง (สำ) น. คนที่ฮึดสู้อย่างสุดชีวิตเพร...

 สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็น หมายถึงอะไร? สำนวน สุภาษิตไทยที่กล่าวว่า สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็น หมายถึง  (สำ) น. การได้ยินได้ฟังจากผู้อื่นหลาย ๆ คน ...

 สาดโคลน หมายถึงอะไร? สำนวน สุภาษิตไทยที่กล่าวว่า สาดโคลน หมายถึง (สำ) ก. ใส่ร้ายป้ายสี. อ้างอิงจาก พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๕๔ สำ...

 ศึกหน้านาง หมายถึงอะไร? สำนวน สุภาษิตไทยที่กล่าวว่า ศึกหน้านาง หมายถึง  (สำ) น. การวิวาทหรือต่อสู้กันต่อหน้าหญิงที่ตนหมายปอง. อ้างอิงจาก  พ...