กำลังแสดงโพสต์ที่มีป้ายกำกับ สำนวนไทยแสดงทั้งหมด
บนบานศาลกล่าว หมายถึงอะไร ?
นิ้วไหนร้ายก็ตัดนิ้วนั้น หมายถึงอะไร ?
น้ำหนึ่งใจเดียวกัน หมายถึงอะไร ?
น้ำสั่งฟ้า ปลาสั่งฝน หมายถึงอะไร ?
น้ำร้อนปลาเป็น น้ำเย็นปลาตาย หมายถึงอะไร ?
น้ำมาปลากินมดน้ำลดมดกินปลา หมายถึงอะไร ?
น้ำนิ่งไหลลึก หมายถึงอะไร ?
น้ำน้อยแพ้ไฟ หมายถึงอะไร ?
น้ำตาลใกล้มดใครจะอดได้ หมายถึงอะไร ?
น้ำตาตกใน หมายถึงอะไร ?
น้ำตาเช็ดหัวเข่า หมายถึงอะไร ?
น้ำขุ่นไว้ในน้ำใสไว้นอก หมายถึงอะไร ?
น่าเกลียดน่าชัง หมายถึงอะไร ?
นั่งในหัวใจ หมายถึงอะไร ?
นกรู้ หมายถึงอะไร ?
นกต่อ หมายถึงอะไร ?
แทรกแผ่นดิน หมายถึงอะไร ?
แทงใจดำ หมายถึงอะไร ?
ทุบหม้อข้าว หมายถึงอะไร ?
ทีเล่นทีจริง หมายถึงอะไร ?