ไฟล์ HEIC คืออะไร ?

ไฟล์ HEIC คืออะไร ? ไฟล์รูปแบบ  HEIC หรือ HEIF นั้นเป็นมาตรฐานในการบีบอัดไฟล์รูปภาพแบบใหม่ ที่ช่วยให้ภาพถ่ายแบบดิจิตอลนั้นใช้พื้นที่ในการจัด...

ฆ่าควายก็ต้องไม่เสียดายพริก หมายถึงอะไร ?

ฆ่าควายก็ต้องไม่เสียดายพริก หมายถึงอะไร ? ใช้งานอย่างไร ? อ้างอิงตาม พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๕๔ ได้ให้ความหมายของสำนวน คำพังเพยดั...

ปวส. ย่อมาจาก อะไร ?

ปวส. ย่อมาจาก อะไร คำว่า ปวส. ย่อมาจาก ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง โดยผู้ที่เรียนจบ ปวส. นั้นจะเทียบเท่าวุฒิ อนุปริญญา โดยหากไปเรียนต่อที่มห...

Stone หน่วยวัดน้ำหนัก คืออะไร ?

สโตน ภาษาอังกฤษ Stone หน่วยวัดน้ำหนัก คืออะไร Stone ใช้สัญลักษณ์ st เป็นหน่วยวัดมวลและน้ำหนักในระบบอังกฤษ เคยเป็นที่นิยมใช้ในประเทศอังกฤษในส...

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน คืออะไร ?

กำลังจะเริ่มทำธุรกิจตัวเราก็เริ่มสงสัยว่า จะต้องเปิดบัญชีธนาคารแบบไหนถึงจะเหมาะสมสำหรับการทำธุรกิจของเรา ซึ่งหลังจากที่ได้ไปค้นหาข้อมูลอยู่พ...

สำนวน ขิงก็รา ข่าก็แรง หมายถึง อะไร พร้อมตัวอย่างการใช้งาน

ขิงก็รา ข่าก็แรง หมายถึง (สำ) ต่างก็จัดจ้านพอ ๆ กัน, ต่างก็มีอารมณ์ร้อนพอ ๆ กัน, ต่างไม่ยอมลดละกัน. อ้างอิงจาก พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ...

"ขายผ้า เอาหน้ารอด" หมายถึงอะไร พร้อมตัวอย่างการใช้งาน

ขายผ้า เอาหน้ารอด หมายถึงอะไร อ้างอิงจาก พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๕๔ ได้ให้ความหมายของสำนวน ขายผ้าเอาหน้ารอดไว้ว่า  (สำ) ก. ยอมเสี...
© Copyright 2019 - All Rights Reserved