YouTube Premium คืออะไร ?

YouTube Premium คืออะไร ? ยูทูป พรีเมียมคือบริการใหม่จากยูทูปที่ช่วยให้คุณสามารถรับชมวีดีโอจากยูทูปทั้งหมดโดนที่ไม่ต้องมี โฆษณามากวนใจ ดูกัน...

เทศกาล 11.11 คืออะไร

11.11 คืออะไร วันที่ 11.11 คือ สัญลักษณ์วันของคนโสด “Single’s Day” เริ่มต้นครั้งแรกที่ประเทศจีนเมื่อไม่นานมานี้ โดยเหล่าคนโสดทั้งหลายพยายามท...

รวม คำย่อ คำสั้นภาษาไทย

ประเทศไทยมีคำย่อมากมายเหลือเกิน โดยเฉพาะคำย่อที่ใช้ในทางราชการต่างๆที่อ่าดูครั้งแรกยังเริ่มงง ว่ามันย่อมาจากอะไร จะเปิดดูพจนานุกรมก็ช้าเกิน ...

ไฟล์ HEIC คืออะไร ?

ไฟล์ HEIC คืออะไร ? ไฟล์รูปแบบ  HEIC หรือ HEIF นั้นเป็นมาตรฐานในการบีบอัดไฟล์รูปภาพแบบใหม่ ที่ช่วยให้ภาพถ่ายแบบดิจิตอลนั้นใช้พื้นที่ในการจัด...

ฆ่าควายก็ต้องไม่เสียดายพริก หมายถึงอะไร ?

ฆ่าควายก็ต้องไม่เสียดายพริก หมายถึงอะไร ? ใช้งานอย่างไร ? อ้างอิงตาม พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๕๔ ได้ให้ความหมายของสำนวน คำพังเพยดั...

ปวส. ย่อมาจาก อะไร ?

ปวส. ย่อมาจาก อะไร คำว่า ปวส. ย่อมาจาก ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง โดยผู้ที่เรียนจบ ปวส. นั้นจะเทียบเท่าวุฒิ อนุปริญญา โดยหากไปเรียนต่อที่มห...

Stone หน่วยวัดน้ำหนัก คืออะไร ?

สโตน ภาษาอังกฤษ Stone หน่วยวัดน้ำหนัก คืออะไร Stone ใช้สัญลักษณ์ st เป็นหน่วยวัดมวลและน้ำหนักในระบบอังกฤษ เคยเป็นที่นิยมใช้ในประเทศอังกฤษในส...

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน คืออะไร ?

กำลังจะเริ่มทำธุรกิจตัวเราก็เริ่มสงสัยว่า จะต้องเปิดบัญชีธนาคารแบบไหนถึงจะเหมาะสมสำหรับการทำธุรกิจของเรา ซึ่งหลังจากที่ได้ไปค้นหาข้อมูลอยู่พ...
© Copyright 2019 - All Rights Reserved