ยืมจมูกคนอื่นหายใจ หมายถึงอะไร ?

ยืมจมูกคนอื่นหายใจ หมายถึงอะไร ? สำนวน สุภาษิตไทยที่กล่าวว่า  อย่าเอาจมูกคนอื่นหายใจ  นั้นหมายถึง (สำ) ก. อาศัยผู้อื่นมักไม่สะดวก, พึ่งจมูกค...

เห็นขี้ดีกว่าไส้ หมายถึงอะไร ?

เห็นขี้ดีกว่าไส้ หมายถึงอะไร ? สำนวน สุภาษิตไทยที่กล่าวว่า อย่าเห็นขี้ดีกว่าไส้ นั้นหมายถึง (สำ) ก. เห็นคนอื่นดีกว่าญาติพี่น้อง. อ้างอิงจาก ...

อย่าไว้ใจทาง อย่าวางใจคน จะจนใจเอง หมายถึงอะไร ?

อย่าไว้ใจทาง อย่าวางใจคน จะจนใจเอง หมายถึงอะไร ? สุภาษิต คำพังเพย สำนวนไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน สำนวนอย่าไว้ใจทาง อย่าวางใจคน จะจนใจเอง หมายถึ...

ตำน้ำพริกละลายแม่น้ำ หมายถึงอะไร ?

ตำน้ำพริกละลายแม่น้ำ หมายถึงอะไร ? สำนวนไทยที่กล่าวว่า “อย่าตำน้ำพริกละลายแม่น้ำ” นั้นหมายถึง  (สำ) ลงทุนไปโดยได้ผลประโยชน์ไม่คุ้มทุน, ใช้จ่...

ชี้โพรงให้กระรอก หมายถึงอะไร ?

ชี้โพรงให้กระรอก หมายถึงอะไร ? สำนวน สุภาษิตไทยที่กล่าวว่า “อย่าชี้โพรงให้กระรอก” นั้นหมายถึง  (สำ) ก. ชี้แนะทางให้ทำสิ่งที่ไม่ถูกต้อง. อ้าง...

อย่าชักน้ำเข้าลึก อย่าชักศึกเข้าบ้าน หมายถึงอะไร ?

อย่าชักน้ำเข้าลึก อย่าชักศึกเข้าบ้าน หมายถึงอะไร ? สำนวน สุภาษิตไทยที่กล่าวว่า “อย่าชักน้ำเข้าลึก อย่าชักศึกเข้าบ้าน” นั้นหมายถึง  (สำ) ก. น...

อย่าคบคนจร นอนหมอนหมิ่น หมายถึงอะไร ?

อย่าคบคนจร นอนหมอนหมิ่น หมายถึงอะไร ? สำนวนไทยที่กล่าวว่า “อย่าคบคนจร นอนหมอนหมิ่น” นั้นหมายถึง  ก. คบคนหลักลอยอาจเกิดโทษได้ เช่นเดียวกับนอน...

อย่าข่มเขาโคขืนให้กินหญ้า หมายถึงอะไร ?

อย่าข่มเขาโคขืนให้กินหญ้า หมายถึงอะไร ? สำนวน สุภาษิตไทยที่กล่าวว่า “อย่าข่มเขาโคขืนให้กินหญ้า” นั้นหมายถึง  (สำ) ก. บังคับขืนใจผู้อื่นให้ทำ...
© Copyright 2019 - All Rights Reserved