พบไม้งามเมื่อยามขวานบิ่น หมายถึงอะไร ?

พบไม้งามเมื่อยามขวานบิ่น หมายถึงอะไร ? สำนวนสุภาษิตไทย คำพังเพย ที่กล่าวว่า พบไม้งามเมื่อขวานบิ่น แปลว่า  (สำ) ก. พบหญิงสาวที่ต้องใจเมื่อแก่...

ตีปลาหน้าไซ หมายถึงอะไร ?

ตีปลาหน้าไซ หมายถึงอะไร ? สำนวนสุภาษิตไทยที่กล่าวว่า ตีปลาหน้าไซ นั้นหมายถึง  (สำ) ก. พูดหรือทำให้กิจการของผู้อื่นซึ่งกำลังดำเนินไปด้วยดีกลั...

กลับเนื้อกลับตัว หมายถึงอะไร ?

กลับเนื้อกลับตัว หมายถึงอะไร ? สำนวน สุภาษิตไทยที่กล่าวว่า “กลับเนื้อกลับตัว” นั้นหมายถึง (สำ) ก. เลิกทำความชั่วหันมาทำความดี.  สำนวนนี้ใช้ใ...

กระโถนท้องพระโรง หมายถึงอะไร ?

กระโถนท้องพระโรง หมายถึงอะไร ? สำนวน สุภาษิตไทยที่กล่าวว่า กระโถนท้องพระโรง นั้นหมายถึง (สำ) น. ผู้ที่ต้องรองรับภาระงานหรืออารมณ์ของผู้อื่นอ...

กระต่ายหมายจันทร์ หมายถึงอะไร ?

กระต่ายหมายจันทร์ หมายถึงอะไร ? สำนวน สุภาษติไทยที่กล่าวว่า อย่าทำตัวเหมือนกระต่ายหมายจันทร์ นั้นหมายถึง  (สำ) น. ผู้ชายหมายปองผู้หญิงที่มีฐ...

กระต่ายขาเดียว กระต่ายสามขา นั้นหมายถึงอะไร ?

กระต่ายขาเดียว ไม่ใช่สำนวนไทย ต้องเป็น สำนวนกระต่ายสามขา นั้นหมายถึงอะไร ? สำนวนไทยที่กล่าวว่า “อย่า กระต่ายขาเดียว” หรือบ้างก็ว่า กระต่ายสา...

กระดี่ได้น้ำ หมายถึงอะไร ?

กระดี่ได้น้ำ หมายถึงอะไร ? สำนวนไทย ที่กล่าวว่า “ระริกระรี้เป็นปลากระดี่ได้น้ำ” นั้นหมายถึง (สำ) น. ใช้เปรียบเทียบคนที่แสดงอาการดีอกดีใจตื่น...

ยืมจมูกคนอื่นหายใจ หมายถึงอะไร ?

ยืมจมูกคนอื่นหายใจ หมายถึงอะไร ? สำนวน สุภาษิตไทยที่กล่าวว่า  อย่าเอาจมูกคนอื่นหายใจ  นั้นหมายถึง (สำ) ก. อาศัยผู้อื่นมักไม่สะดวก, พึ่งจมูกค...
© Copyright 2020 - All Rights Reserved | Privacy | About | ข้อตกลงและเงื่อนไข | Contact