กลัวดอกพิกุลจะร่วง หมายถึงอะไร ?

กลัวดอกพิกุลจะร่วง หมายถึงอะไร ? สำนวนสุภาษิตไทยที่กล่าวว่า กลัวดอกพิกุลจะร่วง นั้นหมายถึง (สำ) ก. อาการที่นิ่งไม่พูด. อ้างอิงจาก พจนานุกรม ...

หญ้าปากคอก หมายถึงอะไร ?

หญ้าปากคอก หมายถึงอะไร ? สำนวนสุภาษิตไทยที่กล่าวว่า “หญ้าปากคอก” นั้นหมายถึง (สำ) ว. สะดวก, ง่าย, ไม่มีอะไรยุ่งยาก, เช่น นี่เป็นเรื่องหญ้าปา...

เส้นผมบังภูเขา หมายถึงอะไร ?

เส้นผมบังภูเขา หมายถึงอะไร ? สำนวน สุภาษิตไทยที่กล่าวว่า “เส้นผมบังภูเขา” หมายถึง (สำ) น. เรื่องง่าย ๆ แต่คิดไม่ออก เหมือนมีอะไรมาบังอยู่.  ...

สิบเบี้ยใกล้มือ หมายถึงอะไร ?

สิบเบี้ยใกล้มือ หมายถึงอะไร ? สำนวน คำพังเพย ที่กล่าวว่า “สิบเบี้ยใกล้มือ” หมายถึง (สำ) น. ของเล็กน้อยที่จะได้แน่ ๆ ควรเอาไว้ก่อน. อ้างอิงจา...

พบไม้งามเมื่อยามขวานบิ่น หมายถึงอะไร ?

พบไม้งามเมื่อยามขวานบิ่น หมายถึงอะไร ? สำนวนสุภาษิตไทย คำพังเพย ที่กล่าวว่า พบไม้งามเมื่อขวานบิ่น แปลว่า  (สำ) ก. พบหญิงสาวที่ต้องใจเมื่อแก่...

ตีปลาหน้าไซ หมายถึงอะไร ?

ตีปลาหน้าไซ หมายถึงอะไร ? สำนวนสุภาษิตไทยที่กล่าวว่า ตีปลาหน้าไซ นั้นหมายถึง  (สำ) ก. พูดหรือทำให้กิจการของผู้อื่นซึ่งกำลังดำเนินไปด้วยดีกลั...

กลับเนื้อกลับตัว หมายถึงอะไร ?

กลับเนื้อกลับตัว หมายถึงอะไร ? สำนวน สุภาษิตไทยที่กล่าวว่า “กลับเนื้อกลับตัว” นั้นหมายถึง (สำ) ก. เลิกทำความชั่วหันมาทำความดี.  สำนวนนี้ใช้ใ...

กระโถนท้องพระโรง หมายถึงอะไร ?

กระโถนท้องพระโรง หมายถึงอะไร ? สำนวน สุภาษิตไทยที่กล่าวว่า กระโถนท้องพระโรง นั้นหมายถึง (สำ) น. ผู้ที่ต้องรองรับภาระงานหรืออารมณ์ของผู้อื่นอ...
© Copyright 2020 - All Rights Reserved | Privacy | About | ข้อตกลงและเงื่อนไข | Contact