ยืมจมูกคนอื่นหายใจ หมายถึงอะไร ?

ยืมจมูกคนอื่นหายใจ หมายถึงอะไร ? สำนวน สุภาษิตไทยที่กล่าวว่า  อย่าเอาจมูกคนอื่นหายใจ  นั้นหมายถึง (สำ) ก. อาศัยผู้อื่นมักไม่สะดวก, พึ่งจมูกค...

เห็นขี้ดีกว่าไส้ หมายถึงอะไร ?

เห็นขี้ดีกว่าไส้ หมายถึงอะไร ? สำนวน สุภาษิตไทยที่กล่าวว่า อย่าเห็นขี้ดีกว่าไส้ นั้นหมายถึง (สำ) ก. เห็นคนอื่นดีกว่าญาติพี่น้อง. อ้างอิงจาก ...

อย่าไว้ใจทาง อย่าวางใจคน จะจนใจเอง หมายถึงอะไร ?

อย่าไว้ใจทาง อย่าวางใจคน จะจนใจเอง หมายถึงอะไร ? สุภาษิต คำพังเพย สำนวนไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน สำนวนอย่าไว้ใจทาง อย่าวางใจคน จะจนใจเอง หมายถึ...

ตำน้ำพริกละลายแม่น้ำ หมายถึงอะไร ?

ตำน้ำพริกละลายแม่น้ำ หมายถึงอะไร ? สำนวนไทยที่กล่าวว่า “อย่าตำน้ำพริกละลายแม่น้ำ” นั้นหมายถึง  (สำ) ลงทุนไปโดยได้ผลประโยชน์ไม่คุ้มทุน, ใช้จ่...

ชี้โพรงให้กระรอก หมายถึงอะไร ?

ชี้โพรงให้กระรอก หมายถึงอะไร ? สำนวน สุภาษิตไทยที่กล่าวว่า “อย่าชี้โพรงให้กระรอก” นั้นหมายถึง  (สำ) ก. ชี้แนะทางให้ทำสิ่งที่ไม่ถูกต้อง. อ้าง...

อย่าชักน้ำเข้าลึก อย่าชักศึกเข้าบ้าน หมายถึงอะไร ?

อย่าชักน้ำเข้าลึก อย่าชักศึกเข้าบ้าน หมายถึงอะไร ? สำนวน สุภาษิตไทยที่กล่าวว่า “อย่าชักน้ำเข้าลึก อย่าชักศึกเข้าบ้าน” นั้นหมายถึง  (สำ) ก. น...

อย่าคบคนจร นอนหมอนหมิ่น หมายถึงอะไร ?

อย่าคบคนจร นอนหมอนหมิ่น หมายถึงอะไร ? สำนวนไทยที่กล่าวว่า “อย่าคบคนจร นอนหมอนหมิ่น” นั้นหมายถึง  ก. คบคนหลักลอยอาจเกิดโทษได้ เช่นเดียวกับนอน...

อย่าข่มเขาโคขืนให้กินหญ้า หมายถึงอะไร ?

อย่าข่มเขาโคขืนให้กินหญ้า หมายถึงอะไร ? สำนวน สุภาษิตไทยที่กล่าวว่า “อย่าข่มเขาโคขืนให้กินหญ้า” นั้นหมายถึง  (สำ) ก. บังคับขืนใจผู้อื่นให้ทำ...

อย่าแกว่งเท้าหาเสี้ยน หมายถึงอะไร ?

อย่าแกว่งเท้าหาเสี้ยน หมายถึงอะไร ? สำนวนสุภาษิตไทยที่กล่าวว่า “อย่าแกว่งเท้าหาเสี้ยน” หมายถึง  (สำ) ก. รนหาเรื่องเดือดร้อน. อ้างอิงจาก พจนา...

ให้ทุกข์แก่ท่าน ทุกข์นั้นถึงตัว หมายถึงอะไร ?

ให้ทุกข์แก่ท่าน ทุกข์นั้นถึงตัว หมายถึงอะไร ? สำนวน สุภาษิตไทยที่กล่าวว่า ให้ทุกข์แก่ท่าน ทุกข์นั้นถึงตัว นั้นหมายถึง ทำอะไรไม่ดีไว้กับผู้อื...

หุงข้าวประชดหมา ปิ้งปลาประชดแมว หมายถึงอะไร ?

หุงข้าวประชดหมา ปิ้งปลาประชดแมว หมายถึงอะไร ? สำนวนสุภาษิตไทย นี้หมายถึง (สำ) ก. ทำประชดหรือแดกดัน ซึ่งรังแต่จะเสียประโยชน์, มักพูดเข้าคู่ก...

หญิงสามผัว ชายสามโบสถ์ อย่าได้คบ หมายถึงอะไร ?

หญิงสามผัว ชายสามโบสถ์ อย่าได้คบ หมายถึงอะไร ? สำนวน สุภาษิตไทยสำนวนนี้หมายถึง หญิงสามผัว (สำ) น. ผู้หญิงที่มีสามีถึง ๓ คน, ใช้พูดตำหนิเหยีย...

เสียทองเท่าหัว ไม่ยอมเสียผัวให้ใคร หมายถึงอะไร ?

เสียทองเท่าหัว ไม่ยอมเสียผัวให้ใคร หมายถึงอะไร ? สำนวน สุภาษิตไทย เสียทองเท่าหัว ไม่ยอมเสียผัวให้ใคร นั้นหมายถึง ก. ไม่ยอมยกสามีให้หญิงอื่นแ...

เสน่ห์ปลายจวัก ผัวรักจนตาย หมายถึงอะไร ?

เสน่ห์ปลายจวัก ผัวรักจนตาย หมายถึงอะไร ? สำนวนไทยที่กล่าวว่า เสน่ห์ปลายจวัก ผัวรักจนตาย นั้นหมายถึง สตรีที่คิดจะผูกใจสามีนั้น นอกจากความสวยง...

“แมวไม่อยู่ หนูระเริง” หมายถึงอะไร ?

“แมวไม่อยู่ หนูระเริง” หมายถึงอะไร ? สำนวนไทยที่กล่าวว่า  “แมวไม่อยู่ หนูร่าเริง” หรือ แมวไม่อยู่หนูละเลิง หมายถึง เวลาที่ผู้ใหญ่ที่ตนเกรงกล...
© Copyright 2019 - All Rights Reserved