โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร เป็นโรคติดต่อเกิดจากเชื้อไวรัสที่สามารถติดต่อได้ในสุกร โดยเป็นโรคที่มีความสูญเสียมาก และพบอัตราการตายถึง 100 เปอร์เซ็นต์เมื่อพบอาการและมีการติดเชื้อรวดเร็วและรุนแรงมาก โดยเฉพาะในฟาร์มที่มีการสุขาภิบาลไม่ดีโดยเชื้อสามารถอยู่ได้นานในสิ่งแวดล้อมและในซากสัตว์ที่ตาย แต่เชื้อดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพของคนโดยตรงแต่จะมีผลต่อคนเลี่ยง และการบริโภคเพราะหากพบการระบาดของโรคดังกล่าวในแถบใด

โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร
ถ้าไม่สามารถควบคุมโรคไว้ได้จนเกิดการแพร่ระบาดเป็นวงกว้างนั้นอาจจะกระทบต่อผลผลิตเนื้อสุกรของพื้นที่แถบนั้น ทำให้เนื้อสุกรมีราคาแพง และเนื่องจากว่าเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัส ซึ่งในปัจจุบันนี้ยังไม่สามารถที่จะทำการป้องกันโรคได้ด้วยวัคซีน โดยสาเหตุของการตายจากโรคชนิดนี้จะเกิดจากการติดเชื้อในกระแสเลือดและมีเลือดออกตามอวันวะต่างๆ โดยจะแสดงอาการเช่น ปลายหูมีสีแดงถึงม่วงและตายอย่างรวดเร็วหลังจากที่ติดเชื้อภายในระยะเวลาประมาณ 1 อาทิตย์

และอาการอื่นๆที่ควรสังเกตเช่น ตายอย่างเฉียบพลันมีไข้สูงผิวหนังมีจุดเลือดออกหรือช้ำ โดยเฉพาะใบหูท้อง ขาหลัง พบอาการป่วยในระบบอื่นๆร่วมด้วยเช่น ทาเดินหายใจทางเดินอาหาร อาจพบมีการแท้งในทุกช่วงของการตั้งท้อง และสามารถพบอาการในสุกรทุกช่วงอายุ และจะพบอัตราการป่วยสูงถึง 100 % และมีอัตราการตายที่สูงมาก 30-100 %เลยทีเดียว และจะพบอัตราการตายสูงมากในช่วง 14 วันหลังการติดเชื้อ

การติดต่อของโรค โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรนี้จะเกิดจาการสัมผัสสารคัดหลั่งของสุกรที่เป็นโรคการ กินมูลหรือ การหายใจเอาเชื้อโรคเข้าไป ก็สามารถทำให้สุกรติดเชื้อได้

ล่าสุดที่ประเทศลาวได้ถูกประกาศเป็นพื้นที่แพร่ระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ซึ่งเป็นการพบการระบาดเป็นครั้งแรกในรอบหลายสิบปี โดยพบการระบาดในฟาร์มเลี้ยงสุกรขนาดเล็กๆที่คาดว่าไม่ได้มีการสุขาภิบาลฟาร์มที่ดี และฟาร์มขนาดใหญ่ก็พบการระบาดดังกล่าวด้วยเช่นกันโดย ฟาร์มขนาดใหญ่สุดที่พบมีประมาณ 400 ตัวซึ่งตอนนี้พบอัตราการตายแล้วกว่า 50% กันทุกฟาร์ม คือ จำนวนหมูในฟาร์มที่พบจะเป็นจำนวนหมูป่วยครึ่งหนึ่ง และตายครึ่งหนึ่ง จุดเกิดเหตุที่เกิดการระบาดในครั้งนี้ นับระยะทางห่างจากชายแดนจังหวัดอุบลราชธานีเพียง 170 กิโลเมตร ทำให้เกิดความน่าเป็นห่วงกับพื้นที่การเลี้ยงสุกรในภาคอีสาน วันนี้ทุกฝ่ายต้องให้ความร่วมมือร่วมใจกันผนึกกำลังเฝ้าระวังป้องกันโรคระบาดอย่างเข้มงวด”อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าว